Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va obtenir un benefici net recurrent de 100,2 milions d'euros

Javier Murillo y Juan Hormaechea
Resultats de l'exercici 2011
  • El 2011, SegurCaixa Adeslas va reforçar el seu lideratge en salut i es va consolidar com a segona companyia asseguradora de no-vida, creixent en tots els rams en què opera a un ritme superior al de la mitjana del mercat.
  • El volum total de primes va arribar als 2.098 milions d'euros que, en termes homogenis, suposa un 9% de creixement en ingressos.
  • SegurCaixa Adeslas és la companyia que ha augmentat més en volum de primes de salut el 2011, amb un creixement més de 2 punts superior al de la mitjana del sector.
  • La cartera de clients es va incrementar un 10% i va superar els 4 milions, sense comptar Aresa. Amb els que aporta aquesta última, la companyia disposa de més de 4,6 milions de clients.
  • El nou Pla Estratègic 2012-2014 té com a principal objectiu construir la companyia asseguradora de no-vida amb el creixement rendible més gran del mercat, basat en el lideratge en salut i en la distribució bancasseguradora.

Madrid, 7 de març de 2012

SegurCaixa Adeslas, societat participada per Mutua Madrileña i CaixaBank, va obtenir el 2011 un benefici net recurrent de 100,2 milions d'euros, un 84% més que en l'exercici precedent. En termes homogenis, és a dir, considerant l'activitat efectivament generada per les companyies en tot 2010 i 2011, i no des del moment de la seva integració a SegurCaixa Adeslas, el benefici hauria crescut un 20,3%, gràcies a la bona evolucio de tots els rams en què opera, que van experimentar un creixement molt superior al de la mitjana del mercat.

Per la seva banda, el benefici net consolidat del Grup, incloent Aresa des del 1 de juliol de 2011, i els resultats extraordinaris, va ascendir a 189,9 milions d'euros.

Pel que fa a ingressos, SegurCaixa Adeslas va obtenir un total de 2.098 milions d'euros en primes d'assegurances, incloent-hi l'aportació de 104,5 milions d'euros en primes de salut i decessos d'Aresa des del mes de juliol. En termes homogenis, el creixement en primes va ser del 9%.

La xifra de clients va superar els 4 milions, enfront dels 3,7 milions del tancament del 2010, amb un creixement del 10%, la qual cosa suposa haver captat 372.000 nous clients durant l'exercici, sense incloure-hi la cartera d'Aresa. Amb els que aporta aquesta última, el nombre de clients de SegurCaixa Adeslas supera els 4,6 milions.

SegurCaixa Adeslas es destaca així com a líder en assegurances de salut al nostre país, posició que queda reforçada amb la incorporació d'Aresa, i es consolida com a segona entitat de no-vida del sector assegurador espanyol.

Ram de Salut

Durant el 2011, el ram de salut va aconseguir un volum de primes de 1.621,6 milions d'euros, incloent-hi l'assegurança de salut d'Aresa des del juliol, cosa que va suposar un creixement del 5,2%, si es considera l'activitat de SegurCaixa Adeslas durant tot l'exercici 2010, assolint una quota de mercat del 26,9%.

SegurCaixa Adeslas és la companyia que ha augmentat més en volum de primes de salut el 2011, amb un creixement més de 2 punts superior al de la mitjana del sector, i ha sumat a més 120.000 nous clients nets, als quals cal afegir els 303.000 provinents de la integració d'Aresa. La xifra total de clients de salut de la companyia se situa prop dels tres milions.

El creixement de primes en el ram de salut es va produir com a conseqüència d'un doble efecte: d'una banda, una major captació d'assegurats, especialment en els segments de particulars i pimes i autònoms, incentivat pel llançament de nous productes. D'altra banda, ha estat degut a la disminució de la taxa de baixes, tal com ha passat durant tot l'exercici.

Ram de Multirisc

El volum total de primes per a aquest ram va ser de 250,8 milions d'euros, un 23,4% més que el 2010, contra un creixement mitjà del mercat del 3,3%.

En aquest ram va destacar especialment la bona evolució de les assegurances de la llar, que van augmentar un 13,8% en volum de primes durant el 2011 fins als 213 milions d'euros, així com per l'activitat de SegurCaixa Negoci, l'assegurança multirisc per a comerços.

Ram d'Autos

El ram d'autos va aconseguir el 2011 un increment de primes del 21,0%, fins a arribar als 156,6 milions d'euros. Un augment especialment destacable, tenint en compte a més que es tracta d'un mercat que va decréixer el 2011, la qual cosa demostra la capacitat de venda de la xarxa bancària. L'oferta de SegurCaixa Adeslas en aquest ram inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

Rams d'Accidents i altres

Les assegurances d'accidents i altres són les que van registrar un creixement més gran durant l'exercici, amb un volum de negoci de 56,7 milions d'euros en primes, un 35,6% superior a les primes obtingudes durant el 2010. En aquest ram va destacar la bona evolució del segment pimes, una aposta estratègica de la companyia.

Resultats d'Aresa

El 2011 SegurCaixa Adeslas va iniciar el procés d'integració d'Aresa, que culminarà el 2012. Durant l'exercici, Aresa va comercialitzar primes per un valor de 214 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 7,7% respecte al 2010. D'aquesta quantitat, 104,5 milions d'euros corresponen al període de juliol a desembre i consoliden a SegurCaixa Adeslas. Aresa disposa actualment d'una cartera de 524.000 clients.

Objectius de futur de SegurCaixa Adeslas

SegurCaixa Adeslas ha posat en marxa un nou Pla Estratègic 2012-2014 amb l'objectiu principal de construir la companyia asseguradora de no-vida amb el creixement rendible més gran del mercat, basant-se en el seu lideratge en salut i en la capacitat de distribució bancasseguradora.

Malgrat l'actual context econòmic, SegurCaixa Adeslas ha aconseguit mantenir un creixement molt superior a la mitjana del mercat en tots els rams en què opera. Els reptes fixats per al 2012 se centren a mantenir aquesta evolució del negoci, alineant al seu torn creixement i rendibilitat.


SegurCaixa Adeslas és la companyia de no-vida, líder a Espanya en assegurances de salut, participada per Mutua Madrileña i integrada en el seu grup empresarial, i CaixaBank. Juan Hormaechea n'és el President Executiu, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident i Javier Murillo, el Conseller-Director General.


DOCUMENTS D'INTERÈS

La Informació del document es reporta d'acord amb les Normes Internacionals d'Informació Financera.

Documento en formato PDF Descarregar la nota de premsa (127 Kb.)Abre en ventana nueva
Documento en formato PDFPresentació de resultats (1158 Kb.)Abre en ventana nueva