SegurCaixa
LLAR COMPLET


Tindràs la tranquil•litat de no perdre el valor de l’habitatge ni el del contingut, amb unes cobertures molt completes.

ÀMPLIES GARANTIES

Les causes dels sinistres que hi pugui haver que afectin el continent i que no se citin expressament com a excloses, es cobreixen en cas de sinistre, ja que no són llistes tancades.

DANYS PER AIGUA

L’única assegurança que cobreix canonades vistes, desembossos i filtracions en interiors.

ROBATORI I FURT

Cobrim el robatori tant dins com fora de l’habitatge.

RESPONSABILITAT CIVIL

Es cobreixen danys que es puguin produir a tercers, i també la responsabilitat civil derivada de la tinença d’animals potencialment perillosos.


Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.


Busca la teva oficina

T'estimes mès que et truquem per calcular tu pressupost?

Sol•licita trucada