Inicia
SegurCaixa Adelas

Plus ADESLAS CLINICA
UNIVERSITÀRIA DE NAVARRA

El mòdul Plus Adeslas CUN et permet l’hospitalització per a les intervencions quirúrgiques i el tractament de patologies greus a la Clínica Universitària de Navarra; a més, inclou un subsidi per hospitalització.

Hospitalització i tractament

 • Cardiologia
 • Cirugia cardiovascular
 • Neurocirurgia (per a patologies cerebrals)
 • Trasplantaments (ronyó, fetge, pulmó i cor)
 • Oncologia
 • Hospital de dia per a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia
 • Hospitalització en una habitació individual amb llit per a l’acompanyant
 • Servei d’ambulància per a tot el territori nacional
 • Pròtesis: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de bypass vascular, endopròtesis vasculars (stent)

Subsidio por hospitalización

 • ​Subsidio diario por hospitalización en cualquier hospital del mundo
 • Pago fijo, independientemente del motivo de hospitalización
 • Posibilidades de contratación:
 • 120 €/día
 • Hospitalització i tractament

  Hospitalització i tractament

  • Cardiologia
  • Cirugia cardiovascular
  • Neurocirurgia (per a patologies cerebrals)
  • Trasplantaments (ronyó, fetge, pulmó i cor)
  • Oncologia
  • Hospital de dia per a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia
  • Hospitalització en una habitació individual amb llit per a l’acompanyant
  • Servei d’ambulància per a tot el territori nacional
  • Pròtesis: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de bypass vascular, endopròtesis vasculars (stent)
 • Subsidio por hospitalización

  Subsidio por hospitalización

  • ​Subsidio diario por hospitalización en cualquier hospital del mundo
  • Pago fijo, independientemente del motivo de hospitalización
  • Posibilidades de contratación:
  • 120 €/día