Inicia
SegurCaixa Adelas

Les cobertures de SegurCaixa AUTO SELECCIÓ

Consulta en detall totes les cobertures de SegurCaixa Auto Selecció

Responsabilitat civil obligatòria

Cobreix els danys materials i corporals que es causin a tercers. Amb els límits que estableix la llei, satisfà al perjudicat l’import dels danys que hagi patit en la seva persona i en els seus béns com a conseqüència d’un fet de la circulació el responsable del qual sigui el conductor o el propietari del vehicle assegurat.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Responsabilitat civil voluntària

L’objectiu d’aquesta garantia és cobrir les despeses d’advocat, procurador, costes, fiances, peritatge, etc. que s’ocasionin com a conseqüència d’un fet de la circulació. Les despeses es cobreixen al 100% si són de serveis proporcionats per la companyia, o amb un límit de 3.000 € si són serveis de lliure elecció.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Accidents del conductor

Cobertura de defunció, invalidesa permanent i/o despeses de curació per al conductor del vehicle assegurat. Hi ha la possibilitat d’ampliar el capital bàsic assegurat.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Defensa penal i reclamació de danys

Assegura les despeses de l’assegurat com a conseqüència d’un procediment administratiu –judicial o arbitral– i li presta els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial, que es derivin de la cobertura de l’assegurança.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Gestión de multas y pérdida de puntos

SegurCaixa Auto Selección ofrece la cobertura opcional de Gestión de Multas y Pérdida de puntos.

-Gestión de Multas: Te asesoraremos telefónicamente acerca de las gestiones a realizar en los recursos de multas. También gestionaremos descargos y recursos ordinarios contra dichas sanciones procedentes de la ley sobre Tráfico y Circulación.

-Pérdida de puntos: Reembolso de los gastos de matriculación al curso de reeducación vial para la recuperación total o parcial de puntos a partir de la pérdida de 4 puntos.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

​​​​ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA DE 8 A 19 H

Información telefónica sobre cualquier aspecto legal relacionado con la conducción de vehículos a motor: sanciones, infracciones, carné por puntos, compraventa de vehículos, ITV, talleres de reparación...

DEFENSA PENAL POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

Cubre honorarios de abogados, procurador y gastos judiciales de cualquier conductor autorizado.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASISTENCIA 24H AL DETENIDO Y FIANZA

Fianzas hasta 24.000 euros.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓN POR DAÑOS CORPORALES

Del conductor, ocupantes, al tomador como peatón, pasajero de cualquier transporte terrestre y conductor de vehículo sin motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓN POR DAÑOS MATERIALES AJENOS A LA CIRCULACIÓN

Gastos de reclamación por hechos ajenos a la circulación (obras, caídas, objetos...). Sin carácter contractual, incluye vehículo en custodia y reclamación a grúa.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓN POR DAÑOS MATERIALES EN OTROS SUPUESTOS

Reparación defectuosa por accidente o avería hasta 300 €. Reclamación a gasolineras y túneles de lavado. Incumplimiento de garantía.

ADELANTAMIENTO DE INDEMNIZACIONES

Adelanto de indemnizaciones extrajudiciales ilimitadas con compromiso de pago.

RECLAMACIONES AL CONSORCIO

Gastos para trámite de siniestro cubierto por el Consorcio hasta 3.000 €.

Assistència de viatge

Assistència en carretera en cas d’immobilització per avaria o accident des del km 0 a través d’un telèfon gratuït (900), amb el compromís de puntualitat i assistència en qualsevol via, ja sigui una pista rural o una pista forestal.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Vidres

Es cobreixen les despeses de reparació o substitució del parabrisa davanter, el vidre posterior, els vidres laterals i/o el sostre solar del vehicle assegurat. També s’inclouen els danys que causin als vidres aquests fenòmens atmosfèrics: pedra, vent, neu, caiguda de llamp i inundació.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Robatori

Garanteix el pagament de les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que es causin al vehicle assegurat, i també la seva pèrdua, com a conseqüència de sostracció il•legítima o temptativa de sostracció, sempre que el propietari ho denunciï a les autoritats competents.


Inclosa en

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Incendi

Indemnització per les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que s’ocasionin al vehicle assegurat com a conseqüència de combustió o abrasament amb flama, explosió o caiguda de llamp.


Inclosa en

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Danys propis

Pagament de les despeses de reparació o reposició dels danys que s’ocasionin al vehicle assegurat com a conseqüència d’un accident, tant en circulació com en repòs o durant el transport. Pots triar entre assegurar sense franquícia o fer-ho amb una franquícia de 300 €, 500 € o 1.000 €.


Inclosa en

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Vehicle de substitució

En cas de robatori, intent de robatori, incendi o immobilització del vehicle assegurat com a conseqüència d’un accident, si l’estada al taller ha de ser superior a les 24 hores, podrà fer servir un vehicle de lloguer gratuït des del primer dia i fins que se n’enllesteixi la reparació. En cas d’accident o danys per intent de robatori, fins a 12 dies. En cas de robatori total, fins a 40 dies. En cas d’incendi, fins a 20 dies.


Inclosa en

SegurCaixa​ 

AUT​O SELECCIÓ 

Tercers amb llunes​

La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa

AUTO SELECCIÓ 

T​​ercers Ampliat​

Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓ Tot Risc

La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO 

SEL​​EC​​CIÓ Tercers

Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

Més informació

Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

Busca la teva oficina

SegurCaixa
AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
Franquicia 300€

La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

Más información

¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

Busca tu oficina


Descripción técnica

ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

Fiances de fins a 24.000 €

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

COBERTURA EXCLUSIVA ASC

RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

RECLAMACIONS AL CONSORCI

Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Responsabilitat civil obligatòria

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Cobreix els danys materials i corporals que es causin a tercers. Amb els límits que estableix la llei, satisfà al perjudicat l’import dels danys que hagi patit en la seva persona i en els seus béns com a conseqüència d’un fet de la circulació el responsable del qual sigui el conductor o el propietari del vehicle assegurat.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Responsabilitat civil voluntària

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  L’objectiu d’aquesta garantia és cobrir les despeses d’advocat, procurador, costes, fiances, peritatge, etc. que s’ocasionin com a conseqüència d’un fet de la circulació. Les despeses es cobreixen al 100% si són de serveis proporcionats per la companyia, o amb un límit de 3.000 € si són serveis de lliure elecció.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Accidents del conductor

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Cobertura de defunció, invalidesa permanent i/o despeses de curació per al conductor del vehicle assegurat. Hi ha la possibilitat d’ampliar el capital bàsic assegurat.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Defensa penal i reclamació de danys

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Assegura les despeses de l’assegurat com a conseqüència d’un procediment administratiu –judicial o arbitral– i li presta els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial, que es derivin de la cobertura de l’assegurança.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Gestión de multas y pérdida de puntos

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  SegurCaixa Auto Selección ofrece la cobertura opcional de Gestión de Multas y Pérdida de puntos.

  -Gestión de Multas: Te asesoraremos telefónicamente acerca de las gestiones a realizar en los recursos de multas. También gestionaremos descargos y recursos ordinarios contra dichas sanciones procedentes de la ley sobre Tráfico y Circulación.

  -Pérdida de puntos: Reembolso de los gastos de matriculación al curso de reeducación vial para la recuperación total o parcial de puntos a partir de la pérdida de 4 puntos.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ​​​​ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA DE 8 A 19 H

  Información telefónica sobre cualquier aspecto legal relacionado con la conducción de vehículos a motor: sanciones, infracciones, carné por puntos, compraventa de vehículos, ITV, talleres de reparación...

  DEFENSA PENAL POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

  Cubre honorarios de abogados, procurador y gastos judiciales de cualquier conductor autorizado.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASISTENCIA 24H AL DETENIDO Y FIANZA

  Fianzas hasta 24.000 euros.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓN POR DAÑOS CORPORALES

  Del conductor, ocupantes, al tomador como peatón, pasajero de cualquier transporte terrestre y conductor de vehículo sin motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓN POR DAÑOS MATERIALES AJENOS A LA CIRCULACIÓN

  Gastos de reclamación por hechos ajenos a la circulación (obras, caídas, objetos...). Sin carácter contractual, incluye vehículo en custodia y reclamación a grúa.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓN POR DAÑOS MATERIALES EN OTROS SUPUESTOS

  Reparación defectuosa por accidente o avería hasta 300 €. Reclamación a gasolineras y túneles de lavado. Incumplimiento de garantía.

  ADELANTAMIENTO DE INDEMNIZACIONES

  Adelanto de indemnizaciones extrajudiciales ilimitadas con compromiso de pago.

  RECLAMACIONES AL CONSORCIO

  Gastos para trámite de siniestro cubierto por el Consorcio hasta 3.000 €.

 • Assistència de viatge

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Assistència en carretera en cas d’immobilització per avaria o accident des del km 0 a través d’un telèfon gratuït (900), amb el compromís de puntualitat i assistència en qualsevol via, ja sigui una pista rural o una pista forestal.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Vidres

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Es cobreixen les despeses de reparació o substitució del parabrisa davanter, el vidre posterior, els vidres laterals i/o el sostre solar del vehicle assegurat. També s’inclouen els danys que causin als vidres aquests fenòmens atmosfèrics: pedra, vent, neu, caiguda de llamp i inundació.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Robatori

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Garanteix el pagament de les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que es causin al vehicle assegurat, i també la seva pèrdua, com a conseqüència de sostracció il•legítima o temptativa de sostracció, sempre que el propietari ho denunciï a les autoritats competents.


  Inclosa en

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Incendi

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Indemnització per les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, que s’ocasionin al vehicle assegurat com a conseqüència de combustió o abrasament amb flama, explosió o caiguda de llamp.


  Inclosa en

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Danys propis

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  Pagament de les despeses de reparació o reposició dels danys que s’ocasionin al vehicle assegurat com a conseqüència d’un accident, tant en circulació com en repòs o durant el transport. Pots triar entre assegurar sense franquícia o fer-ho amb una franquícia de 300 €, 500 € o 1.000 €.


  Inclosa en

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

 • Vehicle de substitució

  Las coberturas de SegurCaixaAUTO SELECCIÓN

  Consulta en detalle todas las coberturas de SegurCaixa Auto Selección

  En cas de robatori, intent de robatori, incendi o immobilització del vehicle assegurat com a conseqüència d’un accident, si l’estada al taller ha de ser superior a les 24 hores, podrà fer servir un vehicle de lloguer gratuït des del primer dia i fins que se n’enllesteixi la reparació. En cas d’accident o danys per intent de robatori, fins a 12 dies. En cas de robatori total, fins a 40 dies. En cas d’incendi, fins a 20 dies.


  Inclosa en

  SegurCaixa​ 

  AUT​O SELECCIÓ 

  Tercers amb llunes​

  La millor assegurança a tercers amb cobertura de vidres per al vehicle.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa

  AUTO SELECCIÓ 

  T​​ercers Ampliat​

  Amplia l’assegurança a tercers amb les cobertures més completes.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓ Tot Risc

  La màxima protecció que vols al volant, amb la flexibilitat de poder triar entre l’opció sense franquícia o l’opció amb franquícia, i també el taller que vulguis.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO 

  SEL​​EC​​CIÓ Tercers

  Una assegurança bàsica que cobreix tot el que cal​​ perquè puguis conduir el teu vehicle amb tranquil•litat.

  Més informació

  Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal.

  Busca la teva oficina

  SegurCaixa
  AUTO SELECCIÓN Todo Riesgo
  Franquicia 300€

  La máxima protección que quieres al volante con franquicia de 300 €, y el taller que prefieras.

  Más información

  ¿Quieres solicitar presupuesto? Contacta con un asesor personal.

  Busca tu oficina


  Descripción técnica

  ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÒNICA DE 8 A 19 H

  Informació telefònica sobre qualsevol aspecte legal que estigui relacionat amb la conducció de vehicles de motor: sancions, infraccions, carnet per punts, compravenda de vehicles, ITV, tallers de reparació, etc.

  DEFENSA PENAL PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

  Cobreix honoraris d’advocats, el procurador i les despeses judicials de qualsevol conductor autoritzat.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  ASSISTÈNCIA LES 24 H AL DETINGUT I FIANÇA

  Fiances de fins a 24.000 €

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS

  Del conductor, els ocupants, el prenedor com a vianant, el passatger de qualsevol transport terrestre i el conductor d’un vehicle sense motor.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS ALIENS A LA CIRCULACIÓ

  Despeses de reclamació per fets aliens a la circulació (obres, caigudes, objectes, etc.). Sense caràcter contractual, inclou la custòdia del vehicle i la reclamació a la grua.

  COBERTURA EXCLUSIVA ASC

  RECLAMACIÓ PER DANYS MATERIALS EN ALTRES SUPÒSITS

  Reparació defectuosa per accident o avaria fins a 300 €. Reclamació a gasolineres i túnels de rentatge. Incompliment de garantia.

  AVANÇAMENT D’INDEMNITZACIONS

  Avançament d’indemnitzacions extrajudicials il•limitades amb compromís de pagament.

  RECLAMACIONS AL CONSORCI

  Despeses per tramitar sinistres coberts pel Consorci de fins a 3.000 €.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • T’assessorem sobre l’assegurança que respongui al que necessites
 • Et fem un pressupost sense cap compromís
 • Contracta una assegurança