Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa
LLAR COMPLET​

Tindràs la tranquil•litat de no perdre el valor de l’habitatge ni el del contingut, amb unes cobertures molt completes.

ÀMPLIES GARANTIES

Les causes dels sinistres que hi pugui haver que afectin el continent i que no se citin expressament com a excloses, es cobreixen en cas de sinistre, ja que no són llistes tancades.

DANYS PER AIGUA

L’única assegurança que cobreix canonades vistes, desembossos i filtracions en interiors.

ROBATORI I FURT

Cobrim el robatori tant dins com fora de l’habitatge.

RESPONSABILITAT CIVIL

Es cobreixen danys que es puguin produir a tercers, i també la responsabilitat civil derivada de la tinença d’animals potencialment perillosos.


Vols solicitar pressupost? Contacta amb un assessor personal..


Busca la teva oficina
 
 Accés clients

Ja tens una assegurança amb Adeslas?

Dóna’t d’alta a l’Àrea Privada per consultar els productes contractats o fer gestions

Coses que has de saber

CONTRACTACIÓ SENZILLA

Sense necessitat de descriure els objectes de valor ni les joies.

FORMA DE PAGAMENT

És anual, però la podràs fraccionar de manera mensual, trimestral o semestral.

ASSESSORAMENT

Si tens cap urgència, sigui l’hora que sigui, sempre podràs rebre el suport de professionals.

VALOR DE NOU

No es descompta cap mena de percentatge per antiguitat o desgast, excepte en aparells, parament de casa i roba de vestir d’habitatges secundaris.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Atenció telefònica personalitzada a través del telèfon 902 109 910.

RAPIDESA

Atendrem les reparacions urgents al cap de menys de 24 hores, fins i tot els dissabtes i els diumenges.

SENSE BESTRETES

Quan la pòlissa cobreixi els danys, no hauràs d’avançar els diners.

SERVEI 24h

Servei d’assistència a la llar les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Atenció telefònica
en assegurances de la llar les 24h del dia 900 50 50 40

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa

Opcions complementàries

Pots tenir cobert tot el que necessitis amb la garantia del millor servei.

Joies fins a 10.000 €

Les joies que superin els 400 € de valor individual s’han d’assegurar amb aquesta cobertura opcional. De qualsevol manera, totes les joies que no superin aquest valor individual les has d’incloure en el capital de mobiliari.

Objectes de valor fins a 10.000 €

Els objectes de valor amb un valor individual superior als 3.000 € s’han d’assegurar amb aquesta cobertura opcional. Tots els objectes de valor que no superin aquest valor individual s’han d’incloure en el capital de mobiliari.