Inicia
SegurCaixa Adelas

Plus ADESLAS CLÍNICA
UNIVERSITARIA DE NAVARRA

El mòdul Plus Adeslas CUN et permet l’hospitalització per a les intervencions quirúrgiques i el tractament de patologies greus a la Clínica Universitària de Navarra; a més, inclou un subsidi per hospitalització i, opcionalment, una indemnització per intervenció quirúrgica en qualsevol hospital del món.

Hospitalització i tractament a la Clínica Universitària de Navarra

 • Cardiologia
 • Cirurgia cardiovascular
 • Neurocirurgia (per a patologies cerebrals)
 • Trasplantaments (ronyó, fetge, pulmó i cor)
 • Oncologia
 • Hospital de dia per a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia
 • Hospitalització en una habitació individual amb llit per a l’acompanyant
 • Servei d’ambulància per a tot el territori nacional
 • Pròtesis: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de bypass vascular, endopròtesis vasculars (stent)

Subsidi per hospitalització

 • Subsidi diari per hospitalització en qualsevol hospital del món
 • Pagament fix, independentment del motiu d'hospitalització
 • Possibilitats de contractació:
 • 30 €/dia
 • 60 €/dia
 • 120 €/dia

Indemnització per intervenció quirúrgica

 • Indemnització per intervenció quirúrgica en qualsevol hospital del món
 • Pagament en funció del capital assegurat i del barem fixat per a cada classe d’intervenció
 • Possibilitat de contractació. Capitals assegurats:
 • 1.800 €
 • 3.600 €
 • 7.200 €
 • Hospitalització i tractament a la Clínica Universitària de Navarra

  Hospitalització i tractament a la Clínica Universitària de Navarra

  • Cardiologia
  • Cirurgia cardiovascular
  • Neurocirurgia (per a patologies cerebrals)
  • Trasplantaments (ronyó, fetge, pulmó i cor)
  • Oncologia
  • Hospital de dia per a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia
  • Hospitalització en una habitació individual amb llit per a l’acompanyant
  • Servei d’ambulància per a tot el territori nacional
  • Pròtesis: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de bypass vascular, endopròtesis vasculars (stent)
 • Subsidi per hospitalització

  Subsidi per hospitalització

  • Subsidi diari per hospitalització en qualsevol hospital del món
  • Pagament fix, independentment del motiu d'hospitalització
  • Possibilitats de contractació:
  • 30 €/dia
  • 60 €/dia
  • 120 €/dia
 • Indemnització per intervenció quirúrgica

  Indemnització per intervenció quirúrgica

  • Indemnització per intervenció quirúrgica en qualsevol hospital del món
  • Pagament en funció del capital assegurat i del barem fixat per a cada classe d’intervenció
  • Possibilitat de contractació. Capitals assegurats:
  • 1.800 €
  • 3.600 €
  • 7.200 €