SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros utiliza cookies propias y de terceros en este sitio web para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con operadores publicitarios y otros intermediarios. Si sigue navegando entendemos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en nuestra Política de Cookies
Inicia
SegurCaixa Adelas

 ‭(Amagat)‬ Editor de contingut ‭[2]‬

SegurCaixa Art

SegurCaixa Art

Protecció total per a les obres d’art

Objectiu de l’assegurança

Protegir qualsevol dany físic, pèrdua total o robatori que puguin patir els objectes d’art per causa externa i accidental mentre estan emmagatzemats, s’exposen i/o es manipulen a les diverses ubicacions on es troben, i també mentre es transporten.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garanties bàsiques

 • Tot risc per danys materials a obres d’art.Cobertura a valor total o convingut i fins al 100% del capital assegurat per als béns assegurats, els danys i les pèrdues materials que es causin als béns assegurats, com a conseqüència directa de qualsevol motiu de caràcter accidental, és a dir, que es produeixi d’una manera sobtada, accidental i aliena a la voluntat de l’assegurat, en qualsevol indret del món.

 • Cobertura de transport d’obres d’art. Els objectes d’art assegurats es cobreixen a valor total o convingut i fins al 100% del capital assegurat mentre es transporten sota la modalitat “clau a clau” (inclosos els embalatges i les estades a magatzems, duanes o altres ubicacions relacionades amb el transport), i també l’estada a les exposicions temporals i itinerants.

Característiques

 • Destinatari: museus, fundacions, galeries d’art, col•leccionistes privats, exposicions, marxants, artistes.
 • Durada de l’assegurança:
  • Cobertura anual per a la col•lecció permanent dels objectes d’art. Quan s’acaba cada anualitat, la pòlissa es regularitza i es renova de manera automàtica.
  • Cobertura temporal: per a exposicions no permanents i itinerants.

Garanties opcionals

 • Desaparellament
 • Museus
 • Depreciació / pèrdua de valor
 • Noves adquisicions / canvis de valor
 • Vidres/marcs
 • Recompra
 • Fragilitat
 • Restauració
 • Fluctuació de divises
 • Obres d’art a l’aire lliure
 • Fotografies
 • Obres d’art contemporani
 • Exoneració de manipuladors, organitzadors i transportistes
 • Cobertura automàtica de transports entre riscos assegurats
 • Cobertura automàtica de transports per a noves adquisicions
 • Clàusula de transport handcarry
 • Augment de la suma assegurada per defunció de l’artista

Punts destacables

 • Producte sense cap franquícia.
 • Les obres d’art es poden assegurar a valor convingut.
 • Producte a mida, que s’adapta a les necessitats del client a través d’un estudi/valoració individualitzat de les característiques dels objectes.
 • Ampli rang de cobertures addicionals durant l’estada i el transport.
 • Àmplia xarxa de professionals tècnics i taxadors.