Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Decennal

Objectiu de l’assegurança

Assegurança d'obligatòria contractació, que garanteix durant deu anys, a partir del moment en què es lliura l'obra finalitzada a promotor, la indemnització o reparació dels danys causats a l'edifici assegurat per vicis o defectes l'origen dels quals es trobi en l'obra fonamental o bé que afectin i comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la mateixa.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garanties bàsiques

 • Danys materials en l'edificació per vicis o defectes dels elements estructurals..
 • Despeses de salvament, conseqüència directa d'un sinistre indemnitzable..
 • Despeses de demolició i desenrunament que hagin estat necessàries com a conseqüència dels danys materials de l'edificació coberts.

Característiques

 • El pagament de la prima del producte es fa en 2 fases: 25 % a l'inici de l'obra; 75 % a la finalització i entrada en cobertura.
 • Destinatari: Promotors, Constructors per compte de promotors, Autopromotors.

Capitals de contractació

Els capitals assegurats han de ser el valor definitiu de l’edificació en el moment de la recepció per part del promotor. El seu import comprèn els conceptes següents:

 • Cost d’execució.
 • Honoraris del projecte i la direcció facultativa.
 • Honoraris de l'Organisme de Control Tècnic.
 • Llicències i impostos, com també qualsevol altra despesa necessària per poder dur a terme la construcció.

Garanties opcionals

 • Revaloració automàtica de la suma assegurada.
 • Garantia d'impermeabilització de cobertes, façanes i soterranis (3 anys).
 • Abandonament de recursos contra el constructor i/o el contractista principal.
 • Abandonament de recurs contra el projectista i/o direcció facultativa de l'obra.

Punts destacables

 • Vinculació amb tots els Organismes de Control Tècnic líders al sector.
 • Seguiment d’obra i recopilació d’informes, gestionat per les OCT.