Inicia
SegurCaixa Adelas

Productes Exclusius


Aquest és un pla de salut exclusiu per als empleats de "la Caixa" i CaixaBank, i els seus familiars, pensat a la mida de les seves necessitats, amb els avantatges econòmics derivats de l'acord entre "la Caixa" i CaixaBank, i Adeslas.


Des de la seva incorporació a "la Caixa" i CaixaBank, l'empleat rep com a benefici social, a càrrec de l'empresa, una cobertura assistencial composta per una pòlissa d'assistència sanitària completa. Opcionalment podrà contractar un complement de reemborsament de despeses que li permetrà accedir als serveis de la pòlissa amb qualsevol metge o hospital del món.

Això li permet tenir l'assistència sanitària que necessita; des dels serveis mèdics bàsics i els més avançats serveis d'especialistes de la medicina moderna fins a la més àmplia cobertura en assistència sanitària.

La pòlissa inclou, a més, arteriografia digital i totes les especialitats de la medicina moderna, atencions que es donen a les consultes dels millors metges privats. Però encara n'hi ha més. El producte exclusiu per als empleats de "la Caixa" i CaixaBank té, en exclusiva per a vostè, avantatges importants que no té cap altra assegurança:

 • Hospitalització mèdica i a l'UVI il•limitades
 • Pròtesis internes de traumatologia i cardiologia.
 • Diàlisi renal.
 • Assistència a l'estranger.
 • Condicions especials de la pòlissa "Adeslas Completa"

 

La cobertura dental és una fórmula que cobreix tot allò que la seva boca necessita i que li permet triar el professional que vulgui d'entre un ampli quadre d'odontòlegs, a més d'urgències les 24 hores del dia. Amb uns serveis gratuïts en alguns casos i en d'altres amb unes franquícies per abonar als dentistes, tan petites, que et faram somriure.

Comprovi-ho consultant la taula de franquícies d'actes mèdics a la cobertura dental. L'abonament de franquícies s'efectuarà directament en la consulta dels odontòlegs del Quadre Dental.

Serveis de prevenció
 • Revisió
 • Neteja
 • Fluoració
 • Educació bucal

 

Serveis bàsics

 • Consultes de diagnòstic
 • Extracció de peces
 • Exploracions radiològiques
 • Visites d'urgència
 • Reconeixements per a ortodòncia
 • Restes radiculars amb cirurgia
 • Regularització de vores alveolars
 • I altres serveis

 

Serveis complets

 • Empastaments d'amalgama
 • Endodòncies
 • Periodòncies
 • Pròtesis internes de traumatologia i cardiologia
 • Ortodòncies
 • Cirurgia oral
 • Etc

 

Condicions especials de la pòlissa "Adeslas Completa"

Aquestes condicions suposen, en qualsevol cas, millores exclusives per als empleats de "la Caixa" i CaixaBank sobre la cobertura estàndard.

 • Períodes de carència i qüestionari de salut. Es podrà fer ús dels serveis garantits a la pòlissa des del primer dia, i així queda eliminat el període de carència. No caldrà tampoc que s'empleni el qüestionari de salut.
 • Hospitalització psiquiàtrica. Ampliat a 60 dies per any natural.
 • Cobertura per accidents de trànsit i laborals
 • Trasplantaments d'òrgans
 • Suplement odontològic
 • Reconeixement mèdic

Condicions de contratació

El producte especialment dissenyat per Adeslas té com a objectiu cobrir les necessitats de salut dels empleats de "la Caixa" i CaixaBank.

En aquesta secció podràs consultar les condicions generals de la cobertura sanitària i dental (Adeslas Dental), així com les condicions especials per al col•lectiu "la Caixa" i CaixaBank.

També podràs completar la informació amb les condicions de contractació per a empleats de "la Caixa" i CaixaBank, i dels seus familiars directes (cònjuge i fills que en depenguin) en tot l'àmbit nacional.

Recorda que opcionalment pots contractar un complement de reemborsament de despeses que et permetrà accedir als serveis de la pòlissa amb qualsevol metge o hospital del món.

  Empleats Familiars
Qüestionari de salut No s'exigeix que l'empleni S’exigirà la complimentació (*)
Tarifa mensual(inclou impostos i taxes)- Any 2013 0 - 19 anys Sense cost per a l'empleat 39,96 €
20 - 45 anys Sense cost per a l'empleat 41,02 €
46 - 54 anys Sense cost per a l'empleat 44,34 €
55 - 59 anys Sense cost per a l'empleat 58,25 €
60 - 64 anys Sense cost per a l'empleat 64,42 €
> 65 anys Sin coste para el empleado 108,04 €
Forma de pagament Sense cost per a l'empleat Rebut emès per Adeslas a cada unitat familiar assegurada
Revisió de primes Sense cost per a l'empleat Increment segons negociació
Períodes de carència Se suprimeixen els períodes de carència recollits a les condicions generals de la pòlissa Adeslas Completa (*)
Copagament per acte mèdic No existeix en tots els serveis sanitaris, excepte en Psicologia (9,00 €/sessió)
Tarifa pòlissa dental 0,00 €
Cost per acte mèdic especificat a la taula de franquícies
Targeta sanitària i dental Adeslas
Contractació Contractació automàtica. Sense intervenció de l'empleat Full de sollicitud d'adhesió

(*) Los empleados tiene tres meses desde su alta como empleado, para dar de alta a sus familiares sin Cuestionario de Salud.