Inicia
SegurCaixa Adelas

Alta-Baixa d'assegurança

En el cas de familiars d'empleats (cònjuge i els fills dependents de l'empleat), les altes i les baixes han de sol•licitar la seva adhesió tot emplenant un dels formularis adjunts; l'empleat també ha d'emplenar la sol•licitud d'adhesió en cas que desitgi contractar el producte Adeslas Extra.

Impresos alta d'assegurances

Aquestes sol•licituds han d'arribar totalment emplenades, tot detallant clarament

  • Nom i cognoms dels assegurats
  • Adreça del domicili
  • Número de l'empleat de "la Caixa"
  • Número de compte corrent

 

Sol•licitud Mòdul Assistència Sanitària Adeslas Completai Qüestionari de Salut (per a familiars directes)
Documento en formato PDF Sol•licitud Mòdul Assistència Sanitària
Documento en formato PDF Qüestionari de Salut

Sol•licitud Complement de Reemborsament Adeslas Extrai Qüestionari de Salut (per a empleats i familiars directes)
Documento en formato PDF Sol•licitud Complement de Reemborsament

NOTA: L'adhesió a la pòlissa dels empleats de la Caixa d'assistència sanitària a través de quadre mèdic (pòlissa Adeslas Completa) és automàtica i immediata La sol•licitud només és necessària per al cònjuge i els fills dependents de l'empleat o per a la contractació del complement de reemborsament (pòlissa Adeslas Extra). Si desitges sol•licitar més informació, truca al telèfon 902 266 200.

(*) La contractació del producte Adeslas Completa per a familiars requereix la formalització del qüestionari de salut, excepte si l'empleat és de nova incorporació i envia la sol•licitud en un termini de tres mesos des de la data de la seva alta a "la Caixa". Per al producte Adeslas Extra, cal la formalització del qüestionari de salut tant per a empleats com per a la resta de beneficiaris , excepte per a aquelles persones que tenien contractada una pòlissa de reemborsament amb Adeslas el 31 de maig del 2002. (Veure Preguntes freqüents).

Totes les prestacions que ha contractat l'empleat de la Caixa, i que en virtut de la pòlissa assumeix Adeslas, seran facilitades des de la data d'entrada en vigor del contracte per a cada un dels assegurats.

Totes les altes tindran data d'efecte a partir del dia 1 del mes següent de la recepció de la sol•licitud corresponent. Aquelles que es rebin entre el dia 20 i el 31 de cada mes, tindran una data d'alta que també serà el primer dia del mes següent, tot i que la documentació corresponent es rebrà posteriorment a la data de l'alta. D'aquesta manera i, excepcionalment, el primer rebut que s'enviï a l'assegurat serà doble perquè s'emetrà al mes següent de l'efecte de l'alta..

Enviament de Sol•licitud d'adhesió

Una vegada complimentada la sol•licitud d'adhesió, cal remetre-la per una de les vies següents:

Per a l'adhesió a la pòlissa de familiars d'empleats de "la Caixa"

  • Per correu electrònic a "adeslasGRD@vidacaixa.com"
  • Per fax al núm. 91 736 94 96
  • Per correu ordinari, tot indicant a les dades del destinatari: "Solicitud de alta colectivo La Caixa" Compañía de Seguros Adeslas, S.A. Unidad de Postventa Arturo Soria, 336, 6ª planta 28033 MADRID.

 

Jubilació, invalidesa permanent, altres situacions

En el cas que l'empleat passi a la situació de jubilació o invalidesa permanent i desitgi continuar assegurat, pot tramitar la seva alta en la pòlissa de familiars. A més a més, si tramita l'alta durant els tres mesos següents a la modificació de la seva situació laboral conservarà els drets adquirits, és a dir, es donarà l'alta sense que s'apliquin les carències i sense qüestionari de salut. En el document adjunt es descriu amb més detall el cas de cessament de la relació laboral:

Documento en formato PDF Cessament de la relació laboral