Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Avaria de Maquinària

Objectiu de l’assegurança

Assegurança multirisc destinada a cobrir els danys d’origen intern o extern que pateixi la maquinària assegurada. Comprèn tota la tipologia de màquines i equips en explotació que es poden trobar en qualsevol sector de l’economia.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Cobertura Bàsica

Tipus de maquinària
Maquinària fixa
Maquinària mòbil o en situació indeterminada
Equip electrònics
Cobertures
Avaria i danys interns
Danys externs o cascos (IRE, robatori)
Danys externs

Característiques

 • Tipologia: cobertures adaptades segons el tipus de maquinària (fixa, mòbil, equips electrònics)
 • Forma de pagament: fraccionable de forma semestral, trimestral o mensual.
 • Adaptable: diferents opcions de cobertura segons les necessitats del client.

Modalitats de contractació

Per a cada tipus de maquinària hi ha tres opcions de cobertura: Bàsica, Completa o Prèmium

Cobertures opcionals

Tipus de maquinària Cobertura Completa Cobertura Prèmiun
Maquinària fixa
 • Cobertura bàsica
 • Incendi, llamp i explosió
 • Robatori i espoliació
 • Despeses de desenrunament i per reparacions urgents
 • Cobertura completa
 • Transport terrestre
 • Muntatge, desmuntatge i cimentacions
 • Deteriorament de mercaderies
 • Vessament de líquids
Maquinària mòbil o en situació indeterminada
 • Cobertura básica
 • Avaria i danys interns
 • Reparacions urgents i lloguer d’altres màquines
 • Cobertura completa
 • Muntatge, desmuntatge
 • Altres propietats de l’assegurat
Equips electrònics
 • Cobertura bàsica
 • Danys interns - elèctrics
 • Danys per robatori i espoliació
 • Incendi, llamp i explosió
 • Cobertura completa
 • Ús d’instal·lació aliena
 • Increment del cost d’operació
 • Portadors externs de dades

Punts destacables

 • Producte flexible: permet afegir cobertures i franquícies a mesura, en funció de l’activitat i de la mida del risc.
 • Gabinets de perits especialitzats
 • Àmplies i completes cobertures