Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa
GENERAL

Protegir el patrimoni de l’assegurat davant de reclamacions de tercers perjudicats derivades de l’activitat assegurada en pòlissa.

Més informació

SegurCaixa
DIRECTIUS

Cobreix les possibles reclamacions efectuades contra directius i alts càrrecs de les societats assegurades.

Més informació

SegurCaixa
CIBERISCOS

Assegurança per donar resposta individualitzada a possibles incidents cibernètics a empreses.

Més informació

SegurCaixa
PROFESSIONAL

Destinat a cobrir la responsabilitat civil imputable a l’assegurat pels danys ocasionats a terceres persones durant l’exercici normal de la seva activitat professional.

Més informació