Inicia
SegurCaixa Adelas

Responsabilitat Civil Directius

Objectiu de l’assegurança

Cobrir les possibles reclamacions efectuades contra directius i alts càrrecs de les societats assegurades, evitant que aquests hagin de indemnitzar amb el seu patrimoni personal per danys a tercers derivats d’un acte incorrecte o mala decisió presa en qualitat de directiu de l’empresa.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garanties bàsiques

 • Responsabilitat civil d'administradors i directius
 • Reemborsament de la societat
 • Despeses de defensa
 • Responsabilitat tributària
 • Reclamació contra cònjuges o parelles de fet
 • Reclamació contra hereus i legataris
 • Reclamacions contra secretari i vicesecretari no conseller
 • Reclamació contra assegurat jubilat
 • Període addicional de reclamació
 • Reclamació per pràctiques d'ocupació
 • Despeses de defensa per reclamació per contaminació
 • Fiances civils i despeses de constitució de fiances penals
 • Despeses de recerca
 • Despeses de constitució d'aval concursal
 • Despeses d'extradició
 • Despeses de rehabilitació de la imatge pública
 • Despeses de gerència de riscos
 • Multes i sancions
 • Despeses d'emergència
 • Despeses de privació de béns
 • Despeses d'assistència psicològica
 • Advocat intern
 • Extensió de cobertura a directius d’entitats participades
 • Extensió de cobertura per a societats filials

Característiques

Forma de pagament flexible: trimestral, semestral i anual.

Paquet de cobertures de contractació automàtica de les més completes del mercat.

Cobertura per a la majoria de sectors.

Modalitats de contractació

Es pot triar entre diferents capitals assegurats.

Punts destacables

 • Producte sense franquícies.
 • Possibilitat d’elecció d’advocat i procurador per part del client sempre que hi hagi acord previ amb SegurCaixa.
 • Àmbit temporal: retroactivitat il·limitada.