Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Previsión Professional

Objectiu de l’assegurança

Assegurança que garanteix una indemnització econòmica diària a l’assegurat, en cas d’incapacitat transitòria per desenvolupar la seva activitat laboral o professional per motius de malaltia o accident, segons el barem d’indemnització.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

  • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garanties

  • Incapacitat temporal (baixa) de l’assegurat, ja sigui a causa de malaltia o d’accident que requereixi l’assistència i/o el tractament mèdic i que per prescripció mèdica suposi la interrupció total de l’activitat laboral, professional o empresarial declarada.
  • Doble capital d’indemnització en cas d’hospitalització.
  • Triple capital d’indemnització en cas d’hospitalització a la UVI.

Característiques

  • Forma de pagament flexible: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.
  • El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya.
  • El càlcul de la prima s’estableix en funció de: l’edat de l’assegurat, la professió i l’import diari contractat.

Modalitats de contractació

En el moment de contractar-ho, l’assegurat pot triar l’import del capital assegurat per dia que vol rebre en cas d’incapacitat temporal. 

Punts destacables

  • Descomptes per volum d’assegurats de fins al 30 %.
  • Suposa una millora voluntària, benefici social, eina de fidelització de l’empresari cap a alguns empleats.
  • Quan el prenedor és persona física, també pot ser assegurat.