Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Protecció Jurídica

Objectiu de l’assegurança

Assegurança destinada a assessorar i defensar les necessitats i els drets legals a la seva vida particular/professional.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Cobertures

Cobertura bàsica
 • Defensa penal
 • Reclamació de danys
 • Drets relatius al local
 • Assistència juridicotelefònica
 • Reclamació per incompliment de contractes de serveis
 • Reclamació per incompliment de contractes de subministraments
 • Defensa davant de l’Administració pública
 • Protecció jurídica dels assalariats
 • Defensa suplementària de la responsabilitat civil
 • Reclamació extrajudicial de factures impagades
Cobertura completa
Addicionalment a les garanties de la modalitat bàsica
 • Defensa davant de la Inspecció de Treball
 • Defensa fiscal
 • Defensa de drets laborals del treballador econòmicament dependent
 • Reclamació de prestacions socials d’autònom
 • Defensa i reclamació en casos de robatori d’identitat d’internet
Cobertura bàsica
 • Defensa penal
 • Reclamació de danys
 • Drets relatius al local
 • Assistència juridicotelefònica
 • Reclamació per incompliment de contractes de serveis
 • Reclamació per incompliment de contractes de subministraments
 • Defensa davant de l’Administració pública
 • Protecció jurídica dels assalariats
 • Defensa suplementària de la responsabilitat civil
 • Reclamació extrajudicial de factures impagades
Cobertura completa
Addicionalment a les garanties de la modalitat bàsica
 • Defensa davant de la Inspecció de Treball
 • Defensa fiscal

Característiques

 • Forma de pagament flexible: trimestral, semestral o anual.

 • A les pòlisses destinades a autònoms el prenedor ha de ser una persona física, i a les pòlisses destinades a pimes el prenedor ha de ser una persona jurídica.

 • Cada segment al qual va adreçat el producte té cobertures adequades al seu públic objectiu.

Modalitats de contractació

Disposa de dues modalitats de contractació: bàsica i completa

Punts destacables

 • Cobertures innovadores com ara robatori d’identitat a internet o temes vitals per al desenvolupament de l’activitat econòmica per a autònoms i pimes, com ara defensa davant de l’Administració pública o reclamació extrajudicial de factures impagades.
 • Prima fixa per a particulars, i per a autònoms i pimes, diversos trams en funció del nombre de treballadors.
 • Amb la consulta telefònica el client es pot assessorar en temes en els quals es tingui un interès especial.
 • Única assegurança en el mercat en què les cobertures que s’ofereixen inclouen tots els àmbits de la vida privada (en cas dels particulars) o professional (autònoms i pimes).
 • Màxima utilitat de l’assegurança, per la freqüència d’ús que es pot derivar de la pòlissa, sense afectació a la prima.