Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Avaria de Maquinària

Objectiu de l’assegurança

Assegurança multirisc destinada a cobrir els danys d’origen intern o extern que pateixi la maquinària assegurada. Comprèn tota la tipologia de màquines i equips en explotació que es poden trobar en qualsevol sector de l’economia.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Cobertura bàsica

Tipus de maquinària
Maquinària fixa
Maquinària mòbil o en situació indeterminada
Equip electrònics
Cobertures
Avaria i danys interns
Danys externs o cascos (IRE, robatori)
Danys externs

Característiques

 • Tipologia: cobertures adaptades segons el tipus de maquinària (fixa, mòbil, equips electrònics)
 • Forma de pagament: fraccionable de forma semestral, trimestral o mensual.
 • Adaptable: diferents opcions de cobertura segons les necessitats del client.

Modalitats de contractació

Per a cada tipus de maquinària hi ha tres opcions de cobertura: bàsica, completa o prèmium.

Cobertures opcionals

Cobertura completa
 • Cobertura bàsica
 • Incendi, llamp i explosió
 • Robatori i espoliació
 • Despeses de desenrunament i per reparacions urgents
Cobertura prèmiun
 • Cobertura completa
 • Transport terrestre
 • Muntatge, desmuntatge i cimentacions
 • Deteriorament de mercaderies
 • Vessament de líquids
Cobertura completa
 • Cobertura bàsica
 • Avaria i danys interns
 • Reparacions urgents i lloguer d’altres màquines
Cobertura prèmiun
 • Cobertura completa
 • Muntatge, desmuntatge
 • Altres propietats de l’assegurat
Cobertura completa
 • Cobertura bàsica
 • Danys interns - elèctrics
 • Danys per robatori i espoliació
 • Incendi, llamp i explosió
Cobertura prèmiun
 • Cobertura completa
 • Ús d’instal·lació aliena
 • Increment del cost d’operació
 • Portadors externs de dades

Punts destacables

 • Producte flexible: permet afegir cobertures i franquícies a mida, en funció de l’activitat i de la dimensió del risc.
 • Gabinets de pèrits especialitzats
 • Àmplies i completes cobertures