Inicia
SegurCaixa Adelas

Responsabilitat Civil Professional

Objectiu de l’assegurança

Cobreix la responsabilitat civil imputable a l’assegurat pels danys ocasionats a terceres persones durant l’exercici normal de l’activitat professional, en especial per errors professionals.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garanties bàsiques

 • Garanties bàsiques.
 • Responsabilitat civil professional.
 • Danys/pèrdua de documents i expedients.
 • Responsabilitat civil explotació.
 • Responsabilitat civil locativa.
 • Responsabilitat civil per accidentes de treball. 
 • Defensa jurídica.

Característiques

Forma de pagament flexible: trimestral, semestral i anual.

A qui s’adreça: a professionals liberals com ara advocats, assessors, administradors de finques, graduats socials (…).

Modalitats de contractació

Es pot triar entre diferents capitals assegurats.

Garanties opcionals

 • Responsabilitat civil locativa.
 • Responsabilitat civil per accidents de treball. 

Puntos destacables

 • Producte que inclou la cobertura de RC explotació a més de la professional. 
 • Franquícies sempre fixes. 
 • Possibilitat de triar diferents capitals i franquícies.