Anuncios Oficiales

Ordre
Filtra
Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la “Sociedad”) ha acordado la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en (28046) Madrid Paseo de la Castellana 33, a las 16:00 horas del próximo 21 de abril de 2022, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la "Sociedad") ha acordado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:00 horas del próximo 2 de marzo de 2022, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: 

Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la “Sociedad”) ha acordado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:00 horas del próximo 22 de septiembre de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la "Sociedad") ha acordado la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:30 horas del próximo 26 de mayo de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:  

Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la “Sociedad”) ha acordado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:00 horas del próximo 22 de septiembre de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Publicada:

El Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (la "Sociedad") ha acordado la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:30 horas del próximo 2 de junio de 2020, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades