Aportació a la societat

Els valors corporatius de SegurCaixa Adeslas –qualitat, confiança, proximitat i dinamisme– fonamenten el desenvolupament i tota l’activitat de la companyia. Aquests valors guien l’actuació de tots els empleats, a través dels quals la companyia crea i manté dia a dia estrets vincles de relació amb els seus grups d’interès: clients, empleats, accionistes, col·lectiu mèdic, proveïdors i societat.                          

A SegurCaixa Adeslas apostem per la creació de valor a llarg termini per a la companyia i per als seus grups d’interès. La nostra vocació de lideratge es transmet a través d’actuacions que van més enllà dels resultats econòmics i que s’estructuren en quatre eixos d’actuació.     

 

Impuls de la cultura de previsió social i assegurament

Treballem activament per conscienciar la societat sobre la importància de tenir un nivell adequat d’assegurament i previsió social. Col·laborem amb l’Administració pública assegurant la salut de gran part del col·lectiu de funcionaris públics a través dels diferents concerts de les mutualitats de l’Estat. Col·laborem amb diverses organitzacions del sector a favor de la previsió social i de l’assegurament.                           

SegurCaixa Adeslas organitza anualment el Fòrum d’Assegurances de Salut, on s’analitza la situació del sector, els riscos i les oportunitats.  

 

Promoció de l’educació per a la salut

El ferm compromís d’Adeslas (marca que fa servir SegurCaixa Adeslas en les seves assegurances de salut) per millorar la salut i la qualitat de vida de tots els clients promou l’educació i la prevenció de la salut.

Per fer-ho, duem a terme programes i plans d’estil de vida, prevenció i cures, accessibles a través d’Adeslas Salud y Bienestar, el centre de salut digital que està disponible per a tots els assegurats de salut d’Adeslas de manera gratuïta.​

A més d’aquests plans de salut, els assegurats trobaran serveis personalitzats que els ajudaran a millorar l’estil de vida i a gestionar la salut de manera proactiva.
 

Promoció de l’acció social

A SegurCaixa Adeslas duem a terme diferents activitats i actuacions que promouen l’acció social.
  • Col·laboracions amb diferents iniciatives promogudes a través de les fundacions dels nostres accionistes, com l’adhesió a l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil.

 

Gavi

 

  • Duem a terme iniciatives de col·laboració amb la Fundació de Bancs d’Aliments (FESBAL) i amb altres organitzacions.

 


 

Compromesos amb el medi ambient

Des de fa anys, tenim iniciatives destinades a optimitzar la utilització de recursos naturals, apostant per un consum més eficient i responsable d’aquests recursos, que també engloba la gestió de residus per tractar-los i reciclar-los.