Aportació a la societat

Els valors corporatius de SegurCaixa Adeslas –qualitat, confiança, proximitat i dinamisme– fonamenten el desenvolupament i tota l’activitat de la companyia. Aquests valors guien l’actuació de tots els empleats, a través dels quals la companyia crea i manté dia a dia estrets vincles de relació amb els seus grups d’interès: clients, empleats, accionistes, col·lectiu mèdic, proveïdors i societat.                          

A SegurCaixa Adeslas apostem per la creació de valor a llarg termini per a la companyia i per als seus grups d’interès. La nostra vocació de lideratge es transmet a través d’actuacions que van més enllà dels resultats econòmics i que s’estructuren en quatre eixos d’actuació.     

 

Impuls de la cultura de previsió social i assegurament

Treballem activament per conscienciar la societat sobre la importància de tenir un nivell adequat d’assegurament i previsió social. Col·laborem amb l’Administració pública assegurant la salut de gran part del col·lectiu de funcionaris públics a través dels diferents concerts de les mutualitats de l’Estat. Col·laborem amb diverses organitzacions del sector a favor de la previsió social i de l’assegurament.                           

SegurCaixa Adeslas organitza anualment el Fòrum d’Assegurances de Salut, on s’analitza la situació del sector, els riscos i les oportunitats.  

 

Promoció de l’educació per a la salut

El ferm compromís d’Adeslas (marca que fa servir SegurCaixa Adeslas en les seves assegurances de salut) per millorar la salut i la qualitat de vida de tots els clients promou l’educació i la prevenció de la salut.

Per fer-ho, duem a terme programes i plans d’estil de vida, prevenció i cures, accessibles a través d’Adeslas Salud y Bienestar, el centre de salut digital que està disponible per a tots els assegurats de salut d’Adeslas de manera gratuïta.​

A més d’aquests plans de salut, els assegurats trobaran serveis personalitzats que els ajudaran a millorar l’estil de vida i a gestionar la salut de manera proactiva.
 

Promoció de l’acció social

A SegurCaixa Adeslas duem a terme diferents activitats i actuacions que promouen l’acció social.
  • Col·laboracions amb diferents iniciatives promogudes a través de les fundacions dels nostres accionistes, com l’adhesió a l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil.

 

Gavi

 

  • Duem a terme iniciatives de col·laboració amb la Fundació de Bancs d’Aliments (FESBAL) i amb altres organitzacions.

 


 

Compromesos amb el medi ambient

Des de fa anys, tenim iniciatives destinades a optimitzar la utilització de recursos naturals, apostant per un consum més eficient i responsable d’aquests recursos, que també engloba la gestió de residus per tractar-los i reciclar-los.

 

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades