Más información

Pimes i Autònoms

SegurCaixa ACCIDENTS PIMES

Una assegurança dissenyada per oferir protecció en qualsevol indret del món a autònoms i empresaris.

Cobertura d’incapacitat o defunció

segurcaixa empresas accidentes

Cobertura els 365 dies de l’any i en qualsevol indret del món

Cobertura d’incapacitat temporal en cas d’accident  

Avantatges fiscals per al prenedor de la pòlissa

Una assegurança que protegeix i facilita tranquil·litat econòmica

Característiques
 • És un producte dissenyat per a autònoms i empresaris que requereixin una assegurança col·lectiva que els permeti protegir-se a si mateixos i protegir els treballadors, socis, administratius i col·laboradors, tant en l’àmbit privat com en el professional

 • Facilita protecció en cas d’un accident ocorregut en qualsevol indret del món i ofereix una protecció efectiva mitjançant el pagament d’una indemnització a l’assegurat en cas d’una incapacitat o gran invalidesa i d’un capital als beneficiaris en cas d’una defunció per accident. 

 • Ofereix descompte per nombre d’assegurats (fins a un màxim d’un 20 %)

 • Té una forma de pagament flexible: mensual, trimestral, semestral o anual.

 • Ofereix una contractació immediata i amb tràmits senzills.  

 • No cal reconeixement mèdic o qüestionari de salut.

 • L’import de l’assegurança és constant i independent de l’edat dels assegurats. 

 • Cobreix els assegurats fins als 70 anys d’edat.

 • Proporciona una assegurança complementària i compatible amb una assegurança d’auto, decessos i vida dels assegurats.

Modalitats de contractació

El producte permet dues modalitats de contractació diferents, en funció de la relació existent entre el prenedor de la pòlissa i els assegurats:

 • Modalitat sense compromís per pensions: quan els assegurats no tenen cap relació laboral amb el prenedor (socis, administradors i col·laboradors)
 • Modalitat amb compromís per pensions: quan els assegurats són treballadors del prenedor.

Capital assegurat

Modalitat sense compromís per pensions:

 • Mínim: 3.000 €

 • Màxim: 300.000 €

Modalitat amb compromís per pensions:

 • Mínim: 10.000 €

 • Màxim: 1.000.000 €

Cobertures

Modalitat sense compromís per pensions

 • Mínim: 3.000 €

 • Màxim: 300.000 €

Modalitat amb compromís per pensions:

 • Mínim: 10.000 €

 • Màxim: 1.000.000 €

Cobertures

Modalitat sense compromís per pensions

Defunció:      

 • Accident: obligatòria

 • Accident de circulació: opcional   

Gran invalidesa:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional 

Incapacitat absoluta i permanent:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional 

Incapacitat permanent parcial:

 • Accident: opcional (prestació segons barem)

Incapacitat permanent total:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional

Incapacitat temporal:

 • Accident: segons barem, amb capital diari seleccionable de 25, 50, 75 i 100 € per dia de baixa

Despeses d’assistència sanitària:

 • Accident: fins a 6.000 €

 

Modalitat amb compromís per pensions  

Defunció:    

 • Accident: obligatòria*

 • Accident de circulació: opcional 

 • Accident laboral: obligatòria*

Gran invalidesa:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional 

 • Accident laboral: opcional 

Incapacitat absoluta i permanent:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional 

 • Accident laboral: opcional 

Incapacitat permanent parcial:

 • Accident: opcional (prestació segons barem)

Incapacitat permanent total:

 • Accident: opcional 

 • Accident de circulació: opcional 

 • Accident laboral: opcional 

Despeses d’assistència sanitària:

 • Accident: fins a 6.000 €

*Una d’aquestes dues cobertures és obligatòria.

 

Carències

No té carències.

Vols contractar SegurCaixa ACCIDENTS PIMES per a Empreses?

Informació de l'assegurança

Doc
Documento
template.pdf (6.31 KB)
Condicions generals
Documento
template.pdf (6.31 KB)

 

Complementa la teva assegurança

negocio-pymes

SegurCaixa NEGOCI Autònoms i Pimes

 • Incendi, explosió, demolició i desenrunament
 • Danys elèctrics i per aigua
 • Responsabilitat civil

proteccio-jurica-pimes

SegurCaixa PROTECCIÓ JURÍDICA        Pimes i Autònoms

 • Àmplia cobertura
 • Assessorament des del primer dia
 • Assistència jurídica telefònica

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades