Política de seguretat

SegurCaixa Adeslas, amb el compromís de protegir els seus actius d’informació a través de la mitigació del risc, ha aprovat a través del Consell d’Administració la Política de Gestió i Control del Risc Tecnològic i Seguretat de la Informació. En aquest sentit, aquesta política vetlla per la seguretat de la informació en tots els processos de negoci de SegurCaixa Adeslas mitjançant el control i la gestió del risc tecnològic i també en defineix els requisits mínims de seguretat, tot establint una estratègia basada en un model de millora contínua per prevenir, detectar i reaccionar en cas d’amenaces o riscos que afectin la seguretat de la informació de SegurCaixa Adeslas en el desenvolupament dels seus serveis i activitats, com també reduir el risc introduït per l’ús de les tecnologies de la informació en els processos i serveis de la companyia.            

Tens a la teva disposició el resum d’aquesta política aquí.

Si vols més informació sobre la Política de Seguretat de SegurCaixa Adeslas o tens cap consulta sobre aquesta política, pots escriure a la bústia grc.sd@segurcaixaadeslas.es.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades