Información legal

SegurCaixa Adeslas

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.
Entidad autorizada para la práctica de operaciones de seguros en diversos ramos de no vida, inscrita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con número C-0124.

 

Nuestros accionistas​

Mutua Madrileña

Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, con domicilio en Pº de la Castellana nº 33, 28046 Madrid (España), CIF V-28027118, inscrita en el Registro Mercantil nº 1 de Madrid, Tomo 1, de Mutuas a Prima Fija, folio 56, Hoja 4ª, Inscripción 2ª. Entidad autorizada para la práctica de operaciones de seguros en diversos ramos de no vida, inscrita con la clave M0083 en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

VidaCaixa

VidaCaixa, S.A.U., de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana 51, planta 1ª, 28046 Madrid (España), con NIF A58333261, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36790, folio 59, hoja M-658924​.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades