Informació legal

SegurCaixa Adeslas

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

Entitat autoritzada per practicar operacions d’assegurances en diversos rams no de vida, inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-0124.

 

Els nostres accionistes

Mutua Madrileña

Mutua Madrileña Automovilista, Societat d’Assegurances a Prima Fixa, amb domicili al passeig de la Castellana, núm. 33, 28046 Madrid (Espanya), CIF V-28027118, inscrita en el Registre Mercantil núm. 1 de Madrid, tom 1, de Mútues a Prima Fixa, foli 56, full 4a, inscripció 2a. Entitat autoritzada per practicar operacions d’assegurances en diversos rams no de vida, inscrita amb la clau M0083 en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.   

VidaCaixa

VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances amb domicili social al Paseo de la Castellana 189, plantes 1 i 2, 28046 Madrid (Espanya), amb NIF A58333261, i inscrita al RM de Madrid, tom 36790, foli 217, inscripció 94, full M-658924