Informació legal

SegurCaixa Adeslas

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

Entitat autoritzada per practicar operacions d’assegurances en diversos rams no de vida, inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-0124.

 

Els nostres accionistes

Mutua Madrileña

Mutua Madrileña Automovilista, Societat d’Assegurances a Prima Fixa, amb domicili al passeig de la Castellana, núm. 33, 28046 Madrid (Espanya), CIF V-28027118, inscrita en el Registre Mercantil núm. 1 de Madrid, tom 1, de Mútues a Prima Fixa, foli 56, full 4a, inscripció 2a. Entitat autoritzada per practicar operacions d’assegurances en diversos rams no de vida, inscrita amb la clau M0083 en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.   

VidaCaixa

VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances amb domicili social al Paseo de la Castellana 189, plantes 1 i 2, 28046 Madrid (Espanya), amb NIF A58333261, i inscrita al RM de Madrid, tom 36790, foli 217, inscripció 94, full M-658924 

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades