Període mitjà de pagament als proveïdors

L’entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que alhora va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual es fixen mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació per a les societats mercantils que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujats de publicar de manera expressa, tant en la memòria com en la pàgina web, el seu període mitjà de pagament als proveïdors.

Amb relació a aquesta obligació d’informació, a 1 de gener de 2015 el període mitjà de pagament als proveïdors de SegurCaixa Adeslas és de 51 dies.​

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades