Període mitjà de pagament als proveïdors

L’entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que alhora va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual es fixen mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació per a les societats mercantils que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujats de publicar de manera expressa, tant en la memòria com en la pàgina web, el seu període mitjà de pagament als proveïdors.

Amb relació a aquesta obligació d’informació, a 1 de gener de 2015 el període mitjà de pagament als proveïdors de SegurCaixa Adeslas és de 51 dies.​

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades