Informe de solvència

Informe sobre la situació financera i de solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (SFCR)

Informe sobre la situació financiera i de solvència de SegurCaixa Adeslas 2023

 

Accediu als informes d'anys previs: