Qualitat

Coneix l'equip i les instal·lacions de SegurCaixa Adeslas que permeten a la companyia ser la primera companyia de salut a Espanya.

 

Conéixer l'opinió dels clients

A la companyia mantenim una línia de comunicació permanent amb els clients per conèixer la seva percepció sobre els productes i serveis oferts per la Companyia. Cada any realitzem més de 80.000 enquestes per conèixer la valoració dels clients respecte als productes i serveis que reben, amb l'objectiu de fomentar relacions sostingudes en el temps, i contribuir a la satisfacció i la fidelització dels nostres assegurats.

 

Oferir el millor servei

A SegurCaixa Adeslas impulsem la implantació de referencials de Qualitat de caràcter internacional, com ISO 9.001, que ajuden la Companyia a realitzar activitats de control i seguiment dels processos interns i dels serveis oferts als clients.

 

Resoldre les reclamacions: Servei d'Atenció al Client

Amb el propòsit de contribuir a la fidelització i la retenció dels clients, disposem d'un model de gestió de queixes i reclamacions, el model Gurú, a través del qual es dóna solució de forma àgil, eficaç i rigorosa a qualsevol incidència que els nostres clients declarin sobre el servei prestat. Gurú permet identificar els principals motius d'insatisfacció i eliminar-ne les causes que les produeixen i fan que persisteixin.

Els nostres clients poden presentar queixes i reclamacions presencialment a qualsevol oficina de la nostra companyia sol·licitant el nostre Full de Reclamació o, si volen fer-ho de forma àgil i senzilla, registrant-la a l' Àrea Client , per accedir al formulari on-line , que hauran d'emplenar i enviar.

Si el client no queda conforme amb la resolució adoptada pel departament o àrea implicada, pot comunicar-ho a aquest Servei d'Atenció al Client que continuarà el procediment fins a la resolució definitiva de la reclamació en un termini màxim d'1 mes des de la presentació. Les dades de contacte d´aquest servei són: Torre de Cristall, Passeig de la Castellana 259C, 28046 Madrid; o bé, titsac@segurcaixaadeslas.es .

En cas de disconformitat amb la resolució adoptada es podrà formular la queixa o la reclamació davant del Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44, 28046 Madrid o mitjançant la pàgina web: www.dgsfp .mineco.es 

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar el Reglament per a la Defensa del Client de SegurCaixa Adeslas.

 

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades