Qualitat

Coneix l'equip i les instal·lacions de SegurCaixa Adeslas que permeten a la companyia ser la primera companyia de salut a Espanya.

 

Conéixer l'opinió dels clients

A la companyia mantenim una línia de comunicació permanent amb els clients per conèixer la seva percepció sobre els productes i serveis oferts per la Companyia. Cada any realitzem més de 80.000 enquestes per conèixer la valoració dels clients respecte als productes i serveis que reben, amb l'objectiu de fomentar relacions sostingudes en el temps, i contribuir a la satisfacció i la fidelització dels nostres assegurats.

 

Oferir el millor servei

A SegurCaixa Adeslas impulsem la implantació de referencials de Qualitat de caràcter internacional, com ISO 9.001, que ajuden la Companyia a realitzar activitats de control i seguiment dels processos interns i dels serveis oferts als clients.

 

Resoldre les reclamacions: Servei d'Atenció al Client

Amb el propòsit de contribuir a la fidelització i la retenció dels clients, disposem d'un model de gestió de queixes i reclamacions, el model Gurú, a través del qual es dóna solució de forma àgil, eficaç i rigorosa a qualsevol incidència que els nostres clients declarin sobre el servei prestat. Gurú permet identificar els principals motius d'insatisfacció i eliminar-ne les causes que les produeixen i fan que persisteixin.

Els nostres clients poden presentar queixes i reclamacions presencialment a qualsevol oficina de la nostra companyia sol·licitant el nostre Full de Reclamació o, si volen fer-ho de forma àgil i senzilla, registrant-la a l' Àrea Client , per accedir al formulari on-line , que hauran d'emplenar i enviar.

Si el client no queda conforme amb la resolució adoptada pel departament o àrea implicada, pot comunicar-ho a aquest Servei d'Atenció al Client que continuarà el procediment fins a la resolució definitiva de la reclamació en un termini màxim d'1 mes des de la presentació. Les dades de contacte d´aquest servei són: Torre de Cristall, Passeig de la Castellana 259C, 28046 Madrid; o bé, titsac@segurcaixaadeslas.es .

En cas de disconformitat amb la resolució adoptada es podrà formular la queixa o la reclamació davant del Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44, 28046 Madrid o mitjançant la pàgina web: www.dgsfp .mineco.es 

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar el Reglament per a la Defensa del Client de SegurCaixa Adeslas.