Necessito informació sobre la meva assegurança

¿Tens cap dubte sobre la teva assegurança SegurCaixa Adeslas? Si tens una assegurança o més de Salut, Llar, Auto, Dental, etc., aquí resolem les preguntes més comunes, perquè puguis conèixer les gestions, els termes més comuns i els avantatges de l’assegurança: copagaments de l’assegurança de salut, atenció mèdica en diferents idiomes, què cal fer en cas de sinistre a la llar, com es fa un comunicat en cas d’accident de cotxe, tractaments dentals i molt més.

Assegurança de salut

¿Què són els copagaments?

Són imports que has d’abonar per accedir a determinats serveis i que permeten equilibrar la quota mensual de l’assegurança.

¿Què és el període de carència?

Per sol•licitar algunes proves o intervencions mèdiques cal que faci un cert temps que ets assegurat d’Adeslas.

Què és el reemborsament de despeses? Com el puc demanar?

El reemborsament de despeses és la devolució al client d’un alt percentatge de la factura que abona quan va a un especialista o centre sanitari aliè al quadre mèdic d’Adeslas en qualsevol lloc d’Espanya o del món.

El reemborsament de despeses només s’aplica als productes següents de la companyia:

Necessito orientació mèdica on-line. Oferiu aquest servei?

Sí, tens un servei d’orientació mèdica on-line. per accedir-hi fes clic a  Orientació mèdica. Selecciona l’opció que vulguis per contactar amb un dels nostres metges (telèfon, videotrucada o formulari on-line). Podràs concertar una cita o enviar una consulta, a més de veure les cites programades o les consultes enviades.

També tens disponible el servei de teleconsulta o videoconsulta amb el metge que triïs i que tingui aquesta opció. Aquí t’expliquem com ho pots fer.

¿En què consisteix la recepta electrònica Adeslas?

La recepta electrònica és un avenç que agilitza el servei, evita desplaçaments innecessaris, i afavoreix el seguiment per part del facultatiu.

Amb ella, podràs obtenir de forma còmoda en el teu correu electrònic la prescripció que t'hagi pautat un especialista, per la qual cosa suposa el complement perfecte de les videoconsultes i consultes telefòniques que facis amb el metge.

Més informació sobre la recepta electrònica.

Puc disposar de proveïdors mèdics que ofereixin atenció en diferents idiomes?

A través del quadre mèdic es poden filtrar els resultats per saber quin idioma preferent d’atenció té el proveïdor. Els checks apareixeran en actiu sempre que dins de la província consultada hi hagi aquestes opcions. Si no hi hagués l’opció, els filtres apareixeran desactivats.

A través del quadre mèdic, un cop hagis fet la cerca per especialitat es podrà consultar per filtre si el proveïdor ofereix la consulta en anglès, francès o alemany.

En què consisteix el servei de casos greus?

El poden demanar assegurats als quals se’ls han diagnosticat algunes d’aquestes malalties: càncer, embòlia o trombosi cerebral, infart de miocardi o altres malalties del cor. Un coordinador sanitari t’ajudarà a resoldre tots els dubtes i a planificar els serveis que necessitaràs en aquest moment tan delicat, t’oferirà tota la informació que necessitis en cada moment i desenvoluparà pautes per ajudar-te a afrontar millor la malaltia. Si et convé, pots sol•licitar aquest servei aquí.

Assegurança de llar

Què inclou la cobertura de danys per aigua?*

Cobrim els danys materials causats per fuites accidentals d’aigua de canonades o combustibles continguts en dipòsits connectats a la xarxa d’aigua, per trencament de canonades o per gelades o omissió de tancament d’aixetes, els danys a l’habitatge per filtracions per defectes del segellat de les juntes (banyeres, plats de dutxa, etc.), les despeses de reparació de canonades encastades o a la vista i el desembús de canonades.

No cobrim els danys que tinguin l’origen en fosses sèptiques, arquetes, col·lectors, cloaques, clavegueres o aigua de pluja ni la reparació de canonades en corrosió o en mal estat evident. Tampoc cobrim la reparació dels electrodomèstics, aixetes, claus de pas, calderes, escalfadors, etc., que hagin causat el dany ni l’import de l’excés de consum d’aigua que hagis tingut a conseqüència del sinistre.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclou la cobertura per danys elèctrics?*

Cobrim els danys produïts per pujades o baixades de tensió, curtcircuits o per un llamp a la instal·lació elèctrica en els aparells elèctrics.

No cobrim les avaries per ús i desgast dels mateixos elements (per exemple, que un aparell rebi corrent, però no funcioni), les avaries d’aparells en garantia, les avaries en bombetes, làmpades, bombetes halògenes i similars ni els danys produïts per operacions de manteniment.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclou la cobertura per incendi?*

Cobrim els danys materials ocasionats per incendi, explosió o caiguda d’un llamp, com també les despeses associades d’extinció, salvament i desenrunament. A més, si casa teva resulta temporalment inhabitable a conseqüència d’un sinistre cobert a la pòlissa, etc., et costegem el preu del lloguer d’un altre habitatge durant el temps que calgui per reparar o reconstruir el teu. I si tens l’habitatge llogat, t’indemnitzem per la pèrdua econòmica del lloguer que deixes de rebre.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclou la cobertura per responsabilitat civil familiar?*

Cobrim els danys materials o personals causats a un tercer la responsabilitat del qual se’t pugui exigir —independentment que l’origen dels danys sigui en l’habitatge o en les instal·lacions fixes assegurades—, que es derivin de la realització d’obres menors o els comesos per persones que convisquin amb tu a l’habitatge, com ara fills menors d’edat. També cobrim els danys a tercers causats per animals domèstics, sempre que tinguin al dia la documentació i els controls sanitaris pertinents.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclou el servei de manteniment? *

L’assegurança de llar no tan sols et protegeix en situacions inesperades, també t’ofereix un conjunt de serveis d’assistència, entre els quals hi ha el servei de manteniment, amb el qual podràs fer ajustaments o petites reparacions a casa. Disposes d’un servei gratuït l’any que inclou el desplaçament, la mà d’obra i els materials (en alguns serveis), per triar d’entre els següents:

 • Reparació o substitució del mecanisme d’una cisterna (material inclòs).
 • Ajustament d’un element sanitari: lavabo de peu, bidet i inodor, o la tapa, tret que presenti mal estat (material inclòs).
 • Reparació de fuites en claus o purgadors d’un radiador (material inclòs).
 • Reparació o substitució d’una aixeta o clau de pas (material fins a 90 €).
 • Ajustament de la vàlvula del plat de dutxa o banyera, quan estigui desplaçada, o el sobreeixidor (material fins a 18 €).
 • Reparació o desencallament d’una persiana o substitució d’una làmina o corda de persiana no metàl·lica. En cas de persiana elèctrica, reparació del motor o del comandament. No s’aplica a treballs verticals (material exclòs).
 • Reparació o substitució de panys de portes principals (material exclòs). No es cobreix el mestrejament de claus ni comandaments de garatge.
 • Petita reparació en el funcionament d’una finestra —fins i tot en els rodaments—, encara que calgui picar (material exclòs).
 • Petita reparació en el funcionament d’una de les portes, tant d’accés com interiors o d’armaris —fins i tot els rodaments d’una porta corredissa—, encara que calgui picar. També queda inclòs el ribotat de la porta, però no l’envernissat o pintat (material exclòs).

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclou la cobertura de protecció jurídica? *

T’oferim assessorament legal per resoldre qüestions relacionades amb l’àmbit familiar o particular i reclamació de danys a tercers.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

Què inclouen els serveis professionals? *

Si el sinistre no està cobert per la pòlissa, posem a la teva disposició una xarxa de professionals de confiança per fer reformes o reparacions de la llar, assumint nosaltres el cost del desplaçament del professional.

Disposem de lampistes, electricistes, cristallers, fusters, manyans, envernissadors, netejavidres, paletes, persianistes, escaiolistes, emmoquetadors, parquetistes, tapissers, antenistes, contractistes, pintors...

I també comptem amb tècnics en electrodomèstics, porters automàtics, tancaments metàl·lics, televisors i DVD i neteges generals.

*Per a més detall, consulta les condicions i els capitals contractats a la pòlissa.

L’assegurança de llar cobreix l’assistència a mascotes i animals de companyia?

Les assegurances de llar només cobreixen la responsabilitat civil per danys ocasionats a tercers per animals de companyia, independentment de l’espècie o la perillositat.

No obstant això, a través de SegurCaixa Adeslas pots contractar una assegurança complementària de mascotes i accedir a assistència veterinària i a una àmplia xarxa de clíniques i cobertures específiques per al teu animal de companyia (exclusiu per a gossos i gats).

L’assegurança de llar cobreix la reparació d’electrodomèstics?

A través de l’assegurança de la llar, cobrim els danys que es puguin produir en els electrodomèstics deguts a les causes que es recullen a la pòlissa, com ara danys per aigua per un trencament de canonada, incendi o alteració elèctrica. Les avaries del mateix aparell no tenen cobertura.

No obstant això, SegurCaixa Adeslas posa a la teva disposició un complement d’electrodomèstics i béns de lleure per oferir-te una cobertura més àmplia en cas d’eventualitats.

L’assegurança de llar cobreix la pèrdua de claus?

La pòlissa cobreix el forçament de panys o la sostracció de les claus, la qual cosa s’ha de denunciar degudament a les autoritats. No obstant això, no en cobreix la pèrdua.

El traster està cobert per l’assegurança de la llar?

Cobrim tant l’habitatge com el traster que estigui a dins de la comunitat o dins d’un habitatge unifamiliar, sempre que estigui a una distància no superior a 200 metres de l’habitatge principal.

Què és la infraassegurança?

És assegurar alguna cosa per sota del seu valor, és a dir, és la situació en la qual el valor de la suma assegurada és inferior al valor real del bé que es protegeix i té com a conseqüència l’aplicació de la regla proporcional.

La fórmula per calcular la regla proporcional és la següent: (Capital assegurat a la pòlissa * import dels danys patits) / valor real dels objectes assegurats.

Per exemple, si el bé assegurat tenia un valor real de 100 € i nosaltres l’hem assegurat per 50 €: si els danys són de 300 €, la indemnització serà de 150 €.

En què es diferencia l’atracament del furt?

L’atracament és la sostracció que es fa utilitzant la violència o la intimidació. En el furt no hi ha violència o intimidació en el moment de la sostracció i la víctima s’adona a posteriori que li falten els objectes.

És obligatori contractar una assegurança de llar?

L’assegurança de llar no és obligatòria, però el fet de contractar-la t’ofereix tranquil·litat i protecció en cas de qualsevol imprevist que es produeixi a casa, amb assistència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Com a arrendador o inquilí, puc assegurar casa meva?

Sí, de fet, és recomanable.

Les pòlisses de SegurCaixa Adeslas ofereixen als propietaris unes àmplies cobertures i disposen de garanties específiques —com actes vandàlics produïts per l’inquilí o pèrdua de lloguers—, en les eventualitats que es puguin produir.

Així mateix, les pòlisses de SegurCaixa Adeslas ofereixen cobertura als inquilins en cas d’inhabitabilitat de l’habitatge.

Com declaro un sinistre de llar?

Un sinistre és qualsevol dany o pèrdua sobtada, imprevista i aliena a la intenció de l’assegurat amb conseqüències establertes a les cobertures de la pòlissa, per exemple, el trencament d’un vidre o d’aparells sanitaris.

En canvi, les avaries o els trencaments que es produeixin per l’ús i el desgast continuat pel pas del temps no tenen consideració de sinistre (per exemple, l’avaria mecànica d’una caldera).

Per declarar un sinistre:

 1. Si hi ha cap ferit o estàs en perill, truca a urgències al 112.
 2. Fes servir tots els mitjans al teu abast per reduir les conseqüències del sinistre.
 3. Declara el sinistre al més aviat possible a través del nostre web o dels telèfons 900 50 50 40 o 91 489 43 17.
 4. Apunta tots els danys per aportar la major quantitat possible d’informació sobre el sinistre i sobre els béns danyats.
 5. Conserva les restes, vestigis i indicis del sinistre.

Quin és el termini d’indemnització de l’assegurança de llar?

Una vegada rebuda tota la documentació necessària per tramitar el sinistre, i si no cal cap aclariment addicional o la intervenció d’un pèrit per valorar els danys, la indemnització es farà en un termini de 48 hores laborables des de la recepció.

Quines reparacions urgents estan cobertes a l’assegurança de la llar?

Disposem de professionals d’urgència en fontaneria, electricitat i serralleria perquè les teves instal·lacions tornin a estar operatives i puguis protegir casa teva en cas d’un sinistre cobert per la pòlissa.

Puc fraccionar el pagament de l’assegurança de la llar?

Sí, en cas de l’assegurança MyBox Llar amb preu a 3 anys és possible el pagament mensual sense recàrrec o el pagament anticipat amb un 5 % de descompte per a clients de Banca Premier o Banca Privada. Per a la resta d’assegurances de llar amb periodicitat anual, es pot fraccionar amb un petit percentatge de recàrrec (un 2 % semestral, un 4,5 % trimestral i un 6 % mensual).

Quins mètodes de pagament hi ha disponibles?

Per a Llar, actualment l’únic mètode de pagament disponible és la domiciliació bancària.

Assegurança d’auto

Per què val la pena triar el SegurCaixa Auto Selecció?

SegurCaixa Auto Selecció és l’assegurança d’automòbil creada per SegurCaixa Adeslas i pensada exclusivament per atendre les necessitats dels clients com a conductors. És un producte adaptat a les últimes novetats del mercat, amb àmplies i innovadores cobertures.

A més, t’oferim els Compromisos de servei de SegurCaixa AUTO SELECCIÓ, perquè tinguis la protecció extra que t’ofereix l’assegurança.

Consulta els compromisos de servei SegurCaixa AUTO SELECCIÓ aquí

Què són els Compromisos de servei de SegurCaixa Auto Selecció?

A SegurCaixa Adeslas apostem per alguna cosa més que la protecció. Per això, hem creat 6 compromisos de servei perquè tinguis la protecció extra que t’ofereix l’assegurança:

 1. Revisió gratuïta dels 20 punts de seguretat: revisió del vehicle en qualsevol moment de l’any, a través de la xarxa de tallers col·laboradors.
 2. Assistència en carretera en menys d’1 hora: servei d’assistència en carreteres principals, un cop sol·licitat a través del telèfon gratuït d’Assistència en viatge 900 301 900.
 3. Peritatge exprés en 24 hores: visita del pèrit en menys de 24 h des del dia concertat per a la cita amb el taller.
 4. Autorització de reparació directa: autorització directa per a les reparacions que tinguin un cost inferior a 300 € a la nostra xarxa de tallers col·laboradors.
 5. Reparació exprés en 72 hores: reparació del vehicle en 72 hores, en danys propis del vehicle amb un cost inferior a 500 € a la nostra xarxa de tallers col·laboradors.
 6. Pagament d’indemnització en 48 hores: indemnitzem en 48 h des del moment en què es lliuri correctament tota la documentació a SegurCaixa Adeslas.

L’incompliment dels compromisos, tret del de revisió de 20 punts de seguretat, es compensa amb una indemnització econòmica de 200 €.

Com es pot sol·licitar la compensació per incompliment dels Compromisos de servei.

En cas que necessitis sol·licitar la compensació en cas d’incompliment d’algun dels Compromisos de servei d’Auto, pots trucar al 91 991 78 21 i al 900 110 434, de dilluns a divendres, de 8 a 22 h. També pots enviar un correu electrònic a compromisos@segurcaixaadeslas.es

Es pot sol·licitar la revisió o compensació fins a 30 dies naturals des de la finalització del servei origen del compromís. SegurCaixa Adeslas estudiarà el cas en un termini màxim de 72 h i gestionarà directament amb el client la sol·licitud i, en cas que pertoqui, la gestió de la compensació econòmica de 200 € que es farà en el decurs dels 30 dies següents a la resolució.

¿Quina modalitat de SegurCaixa Auto Selecció m'interessa més?

El SegurCaixa Auto Selecció t’oferirà diverses alternatives de contractació, en funció de les necessitats que tinguis i l’antiguitat del vehicle. La modalitat a tot risc, amb franquícia o sense, és la millor opció per a vehicles nous de concessionari.

Si el cotxe era teu o l’has comprat a un particular o concessionari i té fins a 5 anys d’antiguitat: et recomanem la modalitat a tercers ampliada per a vehicles d’entre 5 i 7 anys d’antiguitat, i la modalitat a tercers amb llunes per a vehicles de més de 7 anys.

¿Quins documents poden ser útils per calcular el meu pressupost?

Calcular el pressupost del SegurCaixa Auto Selecció és senzill i no necessitaràs excessiva documentació per obtenir-lo. No obstant això, t’indiquem dos documents que et poden ser útils: fitxa tècnica del vehicle (et donarà informació sobre la marca, model i versió) i permís de circulació (t’informarà sobre la matrícula i l’antiguitat).

A més del conductor titular declarat, qui més pot conduir el vehicle?

Amb el SegurCaixa Auto Selecció queden automàticament inclosos els conductors de més de 25 anys i amb més de 2 anys de permís que, ocasionalment, condueixin el teu vehicle. En cas que hi hagi algun conductor menor de 25 anys o amb menys de 2 anys de permís que l’hagi de conduir, ho hauràs de declarar a SegurCaixa perquè quedi inclòs i cobert a la pòlissa.

Quins altres vehicles puc assegurar?

Vehicles amb matrícula espanyola (turismes, monovolums i totterrenys d’ús particular, professional o mixt).

He de detallar l’equipament complet del vehicle, com ara els accessoris i els elements opcionals

La pòlissa del SegurCaixa Auto Selecció cobreix, automàticament, tots els accessoris de sèrie o elements opcionals sense que s’hagin de declarar expressament. A més, també cobreix sense declaració altres accessoris fins a un límit de 1.500 € (a primer risc).

Puc assegurar qualsevol vehicle a tot risc?

La modalitat d’assegurança a tot risc sense franquícia es pot contractar per a vehicles nous de concessionari. Si el vehicle ja era teu o l’has adquirit de segona mà a un particular o concessionari, pots optar per les modalitats a tot risc amb franquícia, a tercers ampliat o a tercers amb llunes.

 

Quines cobertures addicionals puc afegir al SegurCaixa Auto Selecció?

Les diverses modalitats del SegurCaixa Auto Selecció ofereixen les prestacions més grans del mercat, ja que estan pensades per cobrir les necessitats de tots els conductors, tant per les seves característiques personals com pel tipus de vehicle que cal assegurar.

No obstant això, pots ampliar l'assegurança amb les següents opcions:

 • Gestió de multes i pèrdua de punts
 • Vehicle de substitució (per accident o robatori)
 • Assistència en viatge ampliada que, a més de l’assistència en carretera del vehicle i les persones, en cas de necessitat inclou una àmplia cobertura d’assistència tant al vehicle com al remolc del vehicle fora de vies ordinàries, assessoria mecànica telefònica, assistència a les persones i assistència mèdica urgent en viatge.
 • Ampliació a 60.000 € de la garantia d' accidents al conductor per defunció i invalidesa total i permanent.

Si el vehicle l’ha de conduir un conductor menor de 25 anys o amb menys de dos anys de carnet, l’has de declarar a SegurCaixa perquè quedi inclòs i cobert a la pòlissa.

Quina valoració es fa sobre el vehicle en cas de pèrdua o sinistre total?

En cas de pèrdua total del vehicle, la indemnització és la següent: durant els dos primers anys, i sempre que siguis el primer propietari del vehicle, t’indemnitzarem pel valor de nou (pel preu del vehicle nou).
Si el vehicle té més de dos anys o no ets el primer propietari del vehicle, t’indemnitzarem segons el valor de mercat (pel valor de l’adquisició del vehicle, segons l’antiguitat i les característiques).

¿Tinc cobertura per a recursos de multes i pèrdua de punts del permís de conduir?

T’oferim la possibilitat de contractar de manera addicional la cobertura per als recursos de multes i pèrdua de punts del permís de conduir. T’assessorarem telefònicament sobre les gestions que cal fer en els recursos de multes. Així mateix, gestionarem descàrrecs i recursos ordinaris contra aquestes sancions procedents de la llei de trànsit. A més, el SegurCaixa Auto Selecció et cobreix les despeses de matriculació al curs per recuperar totalment o parcialment els punts, a partir de la pèrdua de 4 punts.

Com he de fer el comunicat d’accident?

Podràs comunicar el comunicat a SegurCaixa Auto Selecció a través del web de SegurCaixa Adeslas o trucant al 900 50 50 40.

I si ets client de CaixaBank, també pots gestionar la pòlissa a través de l'App SegurCaixa AUTO.

¿Puc triar el taller que vulgui?

Podràs triar el teu taller de confiança per reparar el vehicle i fins i tot el del concessionari de la marca del vehicle.

A més, disposem d’una xarxa de tallers col·laboradors molt estesa al territori nacional, amb els quals et garantim:

 • Prioritat en la reparació
 • Servei de cita prèvia amb el taller
 • Garantia de reparació
 • Recollida i lliurament del vehicle limitat a la zona de cobertura
 • Neteja exterior i aspirat interior després de la reparació
 • Vehicle de cortesia sota disponibilitat

Pots consultar els tallers col·laboradors aquí.

Si se’m punxa una roda, puc comptar amb el SegurCaixa Auto Selecció?

El canvi de pneumàtics per punxada queda inclòs a la pòlissa del SegurCaixa Auto Selecció, i també altres circumstàncies imprevistes, com quedar-se sense combustible o perdre les claus del vehicle. Consulta totes les cobertures que inclou l’assistència en viatge aquí.

Assegurança Dental

¿On puc trobar la Clínica Dental Adeslas més propera?

A través del cercador de Clínica Dental Adeslas, pots clicar sobre el botó a prop teu per mostrar les clíniques que tens més a prop d’on siguis o introduir una adreça al cercador.

¿Puc demanar cita on-line a les clíniques dentals Adeslas?

, pots programar la cita aquí.

 • Selecciona la Clínica Dental Adeslas on vols acudir
 • El servei que necessites
 • Data i hora

Sóc el prenedor de la pòlissa. ¿Puc consultar les cites dels meus beneficiaris?

En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), només pots veure les cites que siguin per a tu o que hagis sol•licitat directament per a tercers, ja siguin beneficiaris o no. Queden fora d’aquest àmbit les cites dels beneficiaris que s’hagin fet telefònicament, o a la clínica, o que hagin demanat directament els beneficiaris de manera on-line.

¿Quins tractaments dentals s'ofereixen a les Clíniques Dentals Adeslas?

En el següent enllaç trobaràs els tractaments i la informació disponibles.

¿On puc consultar els preus dels tractaments dentals?

Infòrmac aquí sobre els preus dels nostres tractaments, finançament i assegurança dental.

Assegurança d' accidents

Per què hauria de triar el SegurCaixa Accidents Complet?

SegurCaixa Accidentes Complet és l’assegurança d’accidents individual creada per SegurCaixa Adeslas i pensada exclusivament per als nostres clients. Cobreix el pagament d’un capital en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent a conseqüència d’un accident ocorregut tant en l’àmbit de la vida privada com en el de la professional de l’assegurat.

¿Cobreix la Invalidesa parcial?

El SegurCaixa Accidents Complet com a cobertura diferencial també assegura un percentatge del capital en cas que es produeixi alguna invalidesa parcial, segons s’estableix al barem (pèrdua o inutilització absoluta d’un dit, d’una mà, d’una cama, etc.).

A qui s’adreça?

S’adreça a qualsevol persona d’entre 18 i 64 anys que tingui la necessitat d’assegurar la família i a si mateixa en cas de situacions no esperades (pèrdua d’un braç, d’una cama, o defunció), com també clients que per la seva professió, hàbits, etc., estiguin sensibilitzats per la possibilitat de patir un accident.

¿Quines necessitats cobreix?

El SegurCaixa Accidents Complet assegura un capital per cobrir possibles situacions inesperades a conseqüència d’un accident. Assegura una tranquil•litat econòmica a l’assegurat, ja que està cobert en cas de pèrdua d’alguna part del cos que li pugui dificultar el desenvolupament normal d’una activitat laboral. Assegura una tranquil•litat econòmica a la família si es produís la defunció de l’assegurat de manera inesperada en un accident de circulació.

¿Cal superar un qüestionari mèdic per contractar-lo?

La contractació de SegurCaixa Accidentes Completo és ràpidafàcil i no requereix superar cap qüestionari mèdic.

Assegurança de Decessos

¿Estic assegurat de per vida?

La pòlissa té caràcter vitalici, per la qual cosa un cop contractada es manté fins que l’assegurat decideixi finalitzar el contracte o en cas de defunció.

M’he d’incloure a l’assegurança?

Pots contractar l’assegurança sense ser l’assegurat, de manera que pots contractar diverses pòlisses per a tota la família i triar una localitat de sepeli diferent per a cada pòlissa.

¿Quin serà el meu capital assegurat?

El capital assegurat s’estableix de manera automàtica en funció del cost a la localitat seleccionada per al sepeli. Es destina a cobrir el servei de decessos.

.

Altres assegurances

Si encara tens dubtes o ens vols fer alguna consulta sobre altres assegurances de SegurCaixa Adeslas, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon de 24 h 900 50 50 40 i 91 125 98 41 o als telèfons habilitats per a cada assegurança disponibles aquí.