Assegurança de cotxe 

SegurCaixa AUTO SELECCIÓ tercers ampliat

L’assegurança a tercers, ampliada amb les cobertures més completes.

 Llunes, robatori i incendi 

Et tornem fins a 100 € per cada nova assegurança*

auto terceros ampliado

Garantia de robatori

Cobertura d'incendis

Cobertura en llunes

Assistència en viatge

Quant costa un assegurance de cotxe?

T’ajudem a resoldre tots els dubtes pel canal que prefereixis.

Telèfon

Correu electrònic

Atenció presencial a les nostres oficines

Fes servir el buscador d’oficines per trobar les dades de contacte. Tenim més de 200 oficines per estar a prop teu.

Cobertures

 • Responsabilitat civil obligatòria: cobreix els danys materials i corporals causats a tercers. Amb els límits establerts per llei, se satisfà al perjudicat l’import dels danys que hagi patit en la seva persona i els seus béns a conseqüència d’un fet de la circulació del qual resulti responsable el conductor o propietari del vehicle assegurat.
 • Responsabilitat civil voluntària: cobreix les despeses d’advocat, procurador, costes, fiances, peritatges... ocasionats a conseqüència d’un fet de la circulació. Despeses cobertes al 100 % si són serveis proporcionats per la companyia i amb un límit de fins a 3.000 euros en serveis de lliure elecció. 
 • Defensa penal i reclamació de danys: assegura les despeses que pugui tenir l’assegurat a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i la prestació dels serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial, derivats de la cobertura d’assegurança.
 • Accidents del conductor: cobertura de defunció, invalidesa permanent i despeses de guariment per al conductor del vehicle assegurat. Amb possibilitat d’ampliar el capital bàsic assegurat.                 
 • Assistència en viatge 24 h: perquè també tinguis coberts el problemes que puguin sorgir durant el viatge, com l’assistència tècnica in situ, remolc del vehicle i rescat i proveïment de combustible, entre d’altres. Assistència en carretera en cas d’immobilització per avaria o accident des del km 0 a través d’un telèfon gratuït (900), amb compromís de puntualitat i assistència en qualsevol via, ja sigui pista rural o pista forestal.
 • Cobertura de llunes: es cobreixen les despeses de reparació o substitució del parabrises davanter, lluneta posterior, llunetes laterals o sostre solar del vehicle assegurat en cas que es trenquin. També hi queden inclosos els danys causats a les llunes per fenòmens atmosfèrics: pedra, vent, neu, caiguda de llamp i inundació.
 • Garantia de robatori: garanteix el pagament de les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, causats al vehicle assegurat o la pèrdua del vehicle a causa de la sostracció il·legítima, o la temptativa de sostracció, sempre que el propietari en faci la denúncia corresponent a les autoritats competents.                   
 • Incendi: indemnització per les despeses de reparació o reposició dels danys materials, parcials o totals, ocasionats al vehicle assegurat per combustió o abrasament amb flama, exposició o caiguda de llamp.
 • Cobertura de danys per atropellament d’animals: estan cobertes les despeses derivades de la reparació de danys materials que pateixi en el vehicle o la reposició d’accessoris com a conseqüència de la col·lisió o l’atropellament d’animals cinegètics i domèstics, sempre que hi hagi un atestat policial que ho confirmi o hi hagi evidències constatables per part dels professionals designats per SegurCaixa Adeslas, abans de reparar el vehicle.

Consulta els compromisos de servei SegurCaixa AUTO SELECCIÓ aquí.  

Cobertures opcionals

 • Gestió de multes i pèrdua de punts: t’assessorarem telefònicament sobre les gestions que cal fer en els recursos de multes i gestionarem els descàrrecs i recursos ordinaris contra aquestes sancions procedents de la llei sobre trànsit i circulació. A més, et reemborsarem les despeses de matriculació al curs de reeducació vial per recuperar totalment o parcialment els punts, a partir de la pèrdua de 4 punts. 
 • Vehicle de substitució: garantia opcional, perquè, en cas de robatori, intent de robatori, incendi o immobilització del vehicle assegurat a conseqüència d’un accident quan la durada de l’estada en un taller sigui superior a les 24 hores, disposis d’un vehicle de lloguer gratuït des del primer dia fins al final de la reparació. En cas d’accident o danys per intent de robatori, fins a 12 dies. En cas de robatori total, fins a 40 dies. En cas d’incendi, fins a 20 dies.
 • Assistència en viatge ampliada: a més de l’assistència en carretera del vehicle i de les persones en cas de necessitat, inclou un àmplia cobertura d’assistència al vehicle com ara remolc del vehicle fora de vies ordinàries, assessoria mecànica telefònica, assistència a les persones i assistència mèdica urgent en viatge.
 • Ampliació a 60.000 € de la garantia d’accidents al conductor per defunció i invalidesa total i permanent.

Gestiona fàcilment l’assegurança de cotxe

declarar un siniestro

Guia per declarar un sinistre

Consulta com es fa un comunicat d’accident de cotxe mitjançant els nostres canals.

rellenar parte amistoso de accidente

Com s’emplena el comunicat d’accident?

T’indiquem la informació que necessites per emplenar un comunicat d’accident fàcilment.

gestiones área cliente

Serveis digitals de l’assegurança de cotxe

Declara els sinistres i fes-ne el seguiment on-line, demana assistència amb geolocalització i moltes opcions més.

guia primeros auxilios

Guia d’assistència en carretera

Demana assistència en carretera en qualsevol moment des del mòbil i et localitzarem ràpidament.

NECESSITES AJUDA AMB LA TEVA ASSEGURANÇA?

Resolem tots els teus dubtes relatius a gestions o tràmits de la teva assegurança. A més, posem a la teva disposició una àmplia xarxa d'Oficines d'atenció comercial per a resoldre els teus dubtes presencialment. Troba aquí la teva