Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas a 21 de diciembre de 2018
Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 33, a las 11:00 horas del día 21 de diciembre de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de dividendo extraordinario con cargo a fondos propios de libre disposición.

2. Cese y nombramiento de Consejeros.

3. Designación de auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad.

4. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

En Madrid, a 21 de noviembre de 2018.

 

Javier Mira Prieto-Moreno
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.

 

 

DOCUMENTO​S DE INTERÉS

 Descarga el anuncio oficial

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades