Els ingressos per primes de SegurCaixa Adeslas creixen un 4,9% el primer semestre

Publicat: 06-08-2021
Download in PDF
Documento
  • La ràtio combinada de l'asseguradora se situa en un 87,8%
  • Ingressa 2.068 milions en primes i creix 1,5 punts per sobre de la mitjana del mercat assegurador No Vida
  • Els rams de Salut i Multiriscos són els que aporten un major creixement a la companyia

 

Madrid, 6 d’agost de 2021.-SegurCaixa Adeslas, asseguradora integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va reforçar el seu creixement rendible i sostenible durant el primer semestre. Va obtenir uns ingressos per primes de 2.068 milions d’euros fins al juny, un 4,9% més que durant el mateix període de l’any anterior, i 1,5 punts percentuals per sobre de la mitjana del mercat no de vida, que li van permetre elevar la quota fins al 10,51%.

La companyia va registrar un benefici net de 187 milions d’euros (31,7% més) gràcies, a més de l’important augment dels ingressos, a la millor evolució de la cartera d’inversions respecte de l’any anterior i al control dels costos d’explotació. En un context en què les restriccions de mobilitat es van anar relaxant, es va registrar més activitat sinistral i la ràtio combinada va pujar lleugerament, fins al 87,8%.

En l’entorn especialment advers per a pimes i col·lectius provocat per la pandèmia, la companyia va fer un esforç especial per retenir els assegurats d’aquests segments. Alhora, el canal de bancassegurances va destacar en nova producció per la bona acceptació dels productes de la gamma MyBox (Salut, Sèniors, Llar, Auto, Negocis, Decessos…). Precisament, van ser els rams de Salut i Multiriscos els que van contribuir més al creixement.              

El ram de Salut va registrar uns ingressos per primes de 1.410 milions d’euros, un 3,9% més que en el mateix període de l’any anterior. Adeslas va experimentar un increment de més de 129.000 assegurats des de començaments d’any, fins arribar als  5,85 milions de clients d’assistència sanitària i dental. La companyia ha atès prop de 25.000 assegurats afectats per la COVID-19 fins al 30 de juny passat, malgrat que aquesta prestació no estava coberta en la major part dels contractes. Del total de persones ateses, més d’11.800 assegurats d’Adeslas van haver de ser ingressats en hospitals del Quadre Mèdic, i la resta va rebre atenció domiciliària.

Els ingressos de Multiriscos van pujar un 15,5%, respecte del 6,1% de mitjana en el mercat per a aquest ram, i van arribar als 320 milions d’euros. Dins de Multiriscos, el creixement més gran el va tenir Llar, amb un 19%, per assolir 255 milions d’euros en primes. Comerç, que va tancar el semestre amb primes per valor de 45 milions, va créixer un 15,7%.

Auto també va registrar un augment en el volum de primes del 2,6%, mentre que el sector va experimentar un estancament del 0,07%, i va assolir els 116 millones d’euros.

Javier Mira, president executiu de SegurCaixa Adeslas, ha destacat la bona evolució de la companyia: “La nostra estratègia de creixement sostenible ens permet continuar guanyant quota de mercat i avançar en un sector molt competitiu i en procés de transformació, alhora que continuem donant suport als assegurats i prestadors en els moments difícils”. Per al director general, Javier Murillo, “els resultats mostren la fortalesa, la capacitat d’adaptació a les especials circumstàncies del mercat i el compromís de SegurCaixa Adeslas amb els assegurats”.

 

Magnituds principals de SegurCaixa Adeslas durant el primer semestre

 

  2020 2021 Variació
Primes (milions d'euros) 1.972 2.068 4,9%
Benefici net (milions d'euros) 142,4 187,6 31,7%
Ràtio combinada (%) 87,3 87,8 0,5 p.p.


 

SegurCaixa Adeslas és la companyia No Vida líder a Espanya en assegurances de salut. Està integrada al Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. El president executiu és Javier Mira i Javier Murillo, el seu director general.