Instructions

What is this file?

This file is used by Atlassian Cloud to verify ownership of your domain name.
Generated at 2022-05-19 14:27:34 UTC.
 

I have direct access to my web server

  • Upload this file to the root folder (top-level folder) of your domain's website.
  • The file must be accessible at: https://example.com/atlassian-domain-verification.html
  • Return to Atlassian admin screen to complete the verification process

OR

I am using a CMS or other managed service

  • Create a page with the path: /atlassian-domain-verification.html
  • Insert this token somewhere into the page: NIdZUEc88T9EqbVNvZfTZ6LL9R4nGiAWhjodGj4ugR+70Lrlhp5RnwgZ3Z5ITAey
  • For security reasons please ensure that only site administrators can edit or post comments to this page.
  • Return to Atlassian admin screen to complete the verification process

 

Troubleshooting

 

 

Domain Verification Token

This token must be found in the page at: https://example.com/atlassian-domain-verification.html

 


NIdZUEc88T9EqbVNvZfTZ6LL9R4nGiAWhjodGj4ugR+70Lrlhp5RnwgZ3Z5ITAey

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades