REEMBORSAMENT DE DESPESES DE
FARMÀCIA EXTRAHOSPITALÀRIA

Ara per renovar la teva assegurança de salut, pots aconseguir fins a 200€* de reemborsament en despeses de farmàcia

gastos-farmacia

Un xarop per a la tos, unes pastilles per al mal de cap...? Tranquil, Adeslas està per acompanyar-te.

A Adeslas volem ajudar-te a cuidar el que fa gran la teva empresa: els teus empleats. Per això, t'oferim aquest benefici exclusiu només per renovar la teva assegurança.

Només per renovar la teva assegurança de salut

Per a tots els assegurats inclosos a la pòlissa en el moment de la renovació el 2023 i sempre que la pòlissa estigui en vigor l'1-1-2023.

Cobertura del 50% de l'import de la despesa en farmàcia extrahospitalària (fins a 200€ per assegurat*).

La cobertura de reemborsament de despeses de farmàcia és de caràcter excepcional, estarà activa els 12 mesos següents a la renovació i no es renovarà passat aquest període.

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

SegurCaixa Adeslas garanteix la cobertura temporal de la prestació farmacèutica extrahospitalària que necessitin els assegurats, en les condicions i amb els límits i requisits que seguidament es detallen:

 • El prenedor de la pòlissa ha de ser una persona jurídica i dels productes Adeslas Negocios o Adeslas Empresas, en la modalitat dassistència sanitària, de quadre mèdic o de reemborsament de despeses, amb dental o sense.
 • Aquesta cobertura la poden gaudir tots els assegurats inclosos a la pòlissa, sempre que estiguin donats d'alta en el moment de la renovació el 2023.
 • Aquesta cobertura estarà activa durant els 12 mesos següents a la renovació de la pòlissa el 2023 i no es renovarà passat aquest període.
 • Per poder gaudir d'aquesta cobertura, la pòlissa ha d'estar en vigor l'1 de gener del 2023.
 • La cobertura esmentada comprendrà el reemborsament del 50 %, amb un límit de 200 € per persona i any, d'aquelles especialitats farmacèutiques dispensades en farmàcies, prescrites per un facultatiu del quadre mèdic i que, en la data de la seva dispensació, es trobin dins de les finançades pel Sistema Nacional de Salut i siguin necessàries per als tractaments o patologies coberts per la pòlissa.

SegurCaixa Adeslas assumirà aquesta cobertura mitjançant el sistema de reemborsament de despeses, per a la qual cosa l'assegurat haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud de reemborsament i adjuntar-hi:

 • Original de la prescripció en què haurà de constar:
  • la identitat del facultatiu que l'estén, la signatura i el número de col·legiat
  • la identitat del pacient
  • la identificació del producte receptat
 • Document acreditatiu del pagament

 

El formulari està disponible a l'Àrea Client, a l'apartat de sol·licitud de reemborsament.

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

 • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
 • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
 • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
 • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
 • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades