Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Accidents Negocis i Empreses

Objectius de l’assegurança

Assegurança d’accidents col·lectiva amb la qual una empresa (empresari individual o societat mercantil), associació o col·lectiu pot protegir els treballadors del risc d’accident que en pugui causar la defunció o la invalidesa permanent.

Vols que t’ajudem a triar una assegurança?

 • Si vols més informació sobre com pots contractar una assegurança d’empresa et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Garantías

  Fallecimiento Gran Invalidez Invalidez Absoluta y Permanente Incapacidad Permanente Total Incapacidad Permanente Parcial
Accidente Obligatoria* Opcional Opcional Opcional Opcional
Accidente Laboral** Obligatoria* Opcional Opcional Opcional  
Accidente Circulación Opcional Opcional Opcional Opcional  
Reembolso Gastos Sanitarios por Accidente Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 € Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 € Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 € Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 € Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €
Accidente
Fallecimiento Obligatoria*
Gran Invalidez Opcional
Invalidez Absoluta y Permanente Opcional
Incapacidad Permanente Total Opcional
Incapacidad Permanente Parcial Opcional
Accidente Laboral**
Fallecimiento Obligatoria*
Gran Invalidez Opcional
Invalidez Absoluta y Permanente Opcional
Incapacidad Permanente Total Opcional
Incapacidad Permanente Parcial -
Accidente Circulación
Fallecimiento Obligatoria*
Gran Invalidez Opcional
Invalidez Absoluta y Permanente Opcional
Incapacidad Permanente Total Opcional
Incapacidad Permanente Parcial -
Reembolso Gastos Sanitarios por Accidente
Fallecimiento Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €
Gran Invalidez Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €
Invalidez Absoluta y Permanente Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €
Incapacidad Permanente Total Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €
Incapacidad Permanente Parcial Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €

Característiques

 • Forma de pagament flexible: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.
 • Possibilitat de triar la durada de l’assegurat: anual o plurianual (3 anys).
 • El prenedor pot ser una persona física o jurídica.

Modalitats de contractació

Es poden assegurar diferents capitals per als assegurats de la pòlissa. El capital es pot personalitzar per cobertura o assegurat.

Garanties opcionals

 • Mort per accident de circulació
 • Invalidesa permanent parcial per accident
 • Invalidesa permanent total per accident
 • Invalidesa permanent total per accident laboral (*)
 • Invalidesa permanent total per accident de circulació
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident laboral (*)
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació  
 • Gran invalidesa per accident
 • Gran invalidesa per accident laboral (*)
 • Gran invalidesa per accident de circulació
 • Invalidesa permanent parcial per accident
 • Despeses d’assistència sanitària per accident de
  de fins a 6.000 € (*). Només es poden contractar
  quan els assegurats són empleats del contractant
  (compromisos per pensions)

Punts destacables

 • Descomptes per volum d’assegurats de fins al 30 %
 • Suposa una millora voluntària, benefici social, eina de fidelització de l’empresari cap a alguns empleats.
 • Quan el prenedor és persona física, també pot ser assegurat