Més de 38.000 euros d’ajuda a Ucraïna

Publicat:
17-05-2022
Ayuda Ucrania

SegurCaixa Adeslas ha mobilitzat més de 38.000 euros per ajudar els civils afectats per la guerra a Ucraïna. L’aportació, a través de sengles donacions a Metges Sense Fronteres i UNICEF, es destinarà a distribuir material d’emergència i afrontar les necessitats dels milions de persones que s’han vist obligades a abandonar casa seva.    

SegurCaixa Adeslas es va sumar a una campanya d’UNICEF per atendre els infants i les famílies afectades per l’emergència d’Ucraïna. La iniciativa humanitària es va dur a terme amb donatius directes per part dels empleats, i aquesta quantia va ser igualada per la companyia. Prop de 150 professionals van donar 9.118 euros que, afegits al que va aportar la companyia, sumen més de 18.000 euros per donar suport a la resposta d’UNICEF tant a Ucraïna com als països veïns per atendre les necessitats dels infants i famílies que necessiten ajuda urgent.                           

D’altra banda, la companyia va organitzar una iniciativa que permetia als assegurats transformar en una aportació econòmica els punts acumulats a la plataforma Adeslas Salud y Bienestar. Els assegurats registrats a la plataforma obtenen punts quan completen reptes de salut i plans per adoptar bons hàbits en el dia a dia, que es van acumulant al seu perfil i que els possibiliten posteriorment accedir a premis saludables o donacions. Gràcies a aquesta iniciativa, més de 3.400 clients han lliurat 20.000 euros al fons d’emergències de Metges Sense Fronteres.    

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades