DESCOBREIX COM POTS MANTENIR BLANQUES LES DENTS

Publicat:
15-03-2023  •
Blanqueamiento dental

Una mala higiene dental, el consum habitual i freqüent de cafè o te i el tabac són alguns dels hàbits que poden provocar que apareguin taques a les dents o que adquireixin un color més groguenc.

Aquesta coloració no té per què ser definitiva. L’emblanquiment dental és un tractament habitual que permet eliminar aquesta coloració inadequada i aclarir el color de les dents, ja que és eficaç sobre les taques tant extrínseques com superficials. Gràcies a aquest tipus de tractament es pot aconseguir que la dent adquireixi una tonalitat més blanca i brillant. Segons el tipus de dents, d’on es fa l’emblanquiment o de la tecnologia que es fa servir, hi ha diferents mètodes.

Els emblanquiments es poden fer:

A la clínica: aquests emblanquiments són més ràpids i còmodes.

  • Emblanquiment làser: s’aplica un gel sobre la superfície de les dents i s’hi dirigeixen els raigs làser que aporten llum i calor, cosa que fa que s’aclareixi la tonalitat de l’esmalt dental. El procés dura entre 30 i 90 minuts i els resultats són perceptibles des de la primera sessió. Es pot fer tant en dents vitals com no vitals.
  • Emblanquiment amb LED: és un tractament més modern que permet uns resultats similars a l’emblanquiment làser, amb un procés d’emblanquiment més ràpid.

Combinat: es fa una part del tractament a la clínica, però té una continuïtat al domicili del pacient.

  • A la clínica: s’aplica el producte i s’activa l’emblanquiment amb làser o LED.
  • A casa: el pacient fa servir unes fèrules en les quals aplica el peròxid d’hidrogen en concentracions més baixes durant unes hores.

A casa: és un mètode més econòmic i que depèn de l’aplicació directa per part del pacient. En aquest cas, es fan servir unes fèrules personalitzades en les quals s’aplica el gel emblanquidor.

L’emblanquiment dental no tan sols millora l’estètica, sinó també l’estat d’ànim, ja que aquesta mena de tractaments:

  • Aconsegueixen un somriure perfecte: aclarir el color de les dents millora la manera com et veus i l’estat d’ànim, i augmenta la confiança en tu mateix, cosa que les persones que t’envolten també notaran.
  • Milloren la higiene: les persones que es fan un emblanquiment dental són persones que es preocupen per la salut bucodental, per la qual cosa també són conscients que han de mantenir una bona higiene de la boca.
  • Aconsegueixen canvis ràpids: en els emblanquiments dentals s’obtenen resultats ràpids, normalment en tres o quatre sessions, però es veuen canvis des de la primera cita.
  • Són indolors: l’emblanquiment no suposa cap dolor ni molèstia durant el procés ni els dies posteriors.

A més, hi ha altres tipus de tractaments que també pots valorar juntament amb el dentista. Per exemple, en cas que, a més d’aclarir el color de les dents, en vulguis millorar la forma, es poden fer servir facetes. Les facetes són una capa molt fina que es col·loca amb un adhesiu a la superfície frontal de la dent i aporta una aparença saludable i natural. Si t’estàs plantejant fer alguna cosa en relació amb la tonalitat de les teves dents, Adeslas posa a la teva disposició les Clíniques Dentals Adeslas, amb especialistes que t’aconsellaran la millor solució en cada cas. Recorda que, per ser assegurat, tens inclosa una revisió bucodental anual a la pòlissa.

DEMANA CITA AQUÍ