Guia de primers auxilis

Publicat:
09-05-2023  •
primeros auxilios

Després d’un accident a la carretera, els primers minuts són clau per saber reaccionar i reduir el temps d’atenció a les víctimes.

Així mateix, recorda que l’omissió del deure de socors està penat per la llei, per la qual cosa estem obligats a auxiliar els altres usuaris de la via. Per aquest motiu, et presentem aquesta guia de primers auxilis, perquè sàpigues què has de fer:

La regla d’or dels primers auxilis és el protocol PAS: protegir, avisar, socórrer.

 

Protegir és el primer que cal fer, i és important ser molt minuciós en aquest punt. No et deixis portar per la urgència. Quan el lloc estigui ben senyalitzat i protegit, podràs ajudar. 

 1. Aparca el vehicle en un lloc segur.
 2. Fes servir peces de roba reflectants, com l’armilla d’emergència.
 3. Senyalitza el lloc de l’accident amb llums d’emergència, triangles o dispositius lluminosos reglamentaris.
 4. No t’acostis mai al vehicle accidentat si està cremant o transporta mercaderies perilloses.

 

Avisar és el segon pas del protocol d’assistència en accidents en carretera. Cal posar-se en contacte amb les autoritats de trànsit i emergències perquè vagin al lloc dels fets al més aviat possible i es puguin fer carrer de la situació de manera professional i efectiva.

Recorda que el telèfon d’emergències és el 112

 1. Facilita la ubicació del lloc de l’accident de la manera més clara possible (carrer, número, punto quilomètric, punt d’interès o referència —una escola, un restaurant...—).
 2. Identifica el nombre de ferits i el seu estat (si estan inconscients, si sagnen, si estan atrapats...).
 3. Comunica el tipus i el nombre de vehicles implicats (camió de matèries perilloses, motocicletes...).

 

Mentre arriben els serveis d’emergència sol·licitats, pots intentar socórrer les persones involucrades en el sinistre. T’hi pots acostar, intentar constatar el seu estat i acompanyar-los. 

 1. Per norma general, no hem de moure mai els ferits ni treure’ls del vehicle.     
 2. En cas que portin casc, no els l’hem de treure mai. 
 3. No s’han de facilitar medicaments ni menjar ni beure.    
 4. No hem de traslladar els ferits en vehicles privats.
 5. No hem de deixar els ferits sols mentre esperem que arribin els serveis d’emergència.
 6. Cal intentar tranquil·litzar els ferits i romandre al seu costat.
 7. En cas que en sàpigues, pots fer els primers auxilis.

Recordando el protocolo PAS y siguiendo estos consejos podremos dar una asistencia adecuada en caso de accidentes.