El 2023 entren en vigor nous senyals de trànsit

Publicat:
16-12-2022  •

La DGT prepara l’entrada en vigor l’any 2023 de nous senyalsL per donar resposta a les noves necessitats en seguretat vial. Convé conèixer aquests nous senyals i la informació que s’hi ofereix per evitar cometre infraccions.              

Les més rellevants són les següents:  

peligro tramo con bifurcación

Perill per la proximitat d’un tram comprès entre una confluència i una bifurcació on es produeixen diferents moviments de canvi de carril per part dels vehicles, on es creuen les trajectòries i, per tant, augmenta el risc que es produeixin col·lisions.    

peligro presencia jabalíes

Presència de porcs senglars a la zona i el perill que poden suposar en travessar la calçada.      

peligro presencia jabalíes

Perill per la proximitat d’un tram de la via en el qual la circulació acostuma a ser complicada per una pèrdua notable de visibilitat, ja sigui boira, pluja, neu, etc. 

peligro presencia jabalíes

Prohibició d’accedir a una determinada zona o via per als vehicles de mobilitat personal, com poden ser els patinets elèctrics.   

peligro presencia jabalíes

Perill per la proximitat d’un lloc freqüentat per gent gran, com un centre dedicat a la tercera edat, una residència, etc.     

peligro presencia jabalíes

Prohibició d’accedir a vehicles en funció del distintiu ambiental o altres criteris ambientals que s’estableixin.   

peligro presencia jabalíes

Obligació per als usuaris de cicles de continuar a peu. Si aquesta obligació es limita a certs períodes, s’indicarà mitjançant un panell complementari.

A través de la cobertura de Gestió de multes posem a disposició dels assegurats d’auto un servei telefònic especialitzat d’assessorament i tramitació de sancions a través del qual assessorem i informem els clients de tot el que comporta aquesta sanció i si ho consideren convenient, per no estar-hi d’acord, presentar recurs i al·legacions fins que s’exhaureixi la via administrativa.              

Les multes poden portar associada la pèrdua de punts i, en alguna situació, fins i tot la retirada del carnet de conduir. Amb la cobertura de Pèrdua de punts oferim als assegurats el reemborsament del cost de matriculació al curs de sensibilització i reeducació vial que la llei de trànsit exigeix fer als conductors que han perdut de manera parcial o total els punts que tenien assignats.             

Si ets assegurat de SegurCaixa Auto, pots sol·licitar aquest servei trucant al 91 125 98 49 (opció 4 Gestió de Multes i Pèrdua de Punts), disponible de dilluns a divendres, de 9 a 18 h.