Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa
NEGOCIS

Per protegir el patrimoni de l’assegurat pel que fa a reclamacions de tercers perjudicats derivades de l’activitat assegurada a la pòlissa.

Més informació

SegurCaixa
PROFESSIONAL

Cobreix la responsabilitat civil imputable a l’assegurat pels danys ocasionats a terceres persones durant l’exercici normal de l’activitat professional, especialment per errors professionals.

Més informació

SegurCaixa
CIBERRISCOS

Assegurança per donar resposta individualitzada a possibles incidents cibernètics a empreses.

Més informació