Com parlar de sexualitat amb els fills?

Publicat:
 •
Share

Família
Sexualitat
Adolescència

Com parlar de sexualitat amb els fills? - Adeslas Salut i Benestar

En aquest post parlarem sobre la importància de l’educació sexual. Explicarem el que han de saber els adolescents sobre sexualitat i algunes recomanacions per abordar el tema a casa.


El 14 de febrer, a part de celebrar-se el conegut dia dels enamorats, se celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual. La sexualitat forma part de la salut i el benestar generals de les persones. Per això, requereix un abordatge integral i holístic.1

Importància d’una educació sexual integral2-5

S’entén per educació sexual integral la que proporciona a infants i adolescents coneixements clau sobre aspectes emocionals, físics, mentals i socials de la sexualitat.

L’objectiu d’una educació sexual integral és preparar-los per tenir relacions responsables i saludables, tot abastant temes com el respecte, el consentiment, les relacions, l’anatomia, la pubertat, la menstruació, l’anticoncepció o la prevenció de malalties de transmissió sexual, entre d’altres.

Rebre una educació sexual integral pot tenir un efecte positiu al llarg de tota la vida, i és important per diversos motius, com ara:

 • Proporciona coneixements i habilitats per ajudar a protegir i cuidar la salut, fomenta les interaccions socials i sexuals respectuoses i capacita en la presa de decisions responsables.
 • Contribueix a lluitar contra normes desiguals de gènere.
 • Ajuda a prevenir infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats.
 • Promou un inici més segur i tardà en l’activitat sexual.
 • Prepara els joves per als canvis físics i emocionals que es produeixen durant la pubertat i l’adolescència.
 • Contribueix a reduir els riscos de violència, explotació i abusos.
 • Ofereix accés als recursos d’ajuda necessaris.

Educació sexual en l’adolescència: què han de saber2,6

Perquè l’educació sexual es consideri integral ha d’abordar tots els aspectes relacionats amb el sexe, incloent-hi tant la salut física com l’emocional. Per facilitar que els adolescents puguin ser responsables de la seva salut sexual cal que estiguin informats sobre els aspectes següents:

 • Fisiologia i anatomia sexual i reproductiva.
 • Processos vitals com la pubertat, la menstruació, la reproducció, l’embaràs i el part.
 • Mètodes anticonceptius, com es fan servir i l’eficàcia que tenen.
 • Transmissió de les infeccions de transmissió sexual i com prevenir-les.
 • Característiques d’una relació sana, en la qual s’inclogui el respecte, la confiança, l’honestedat i la bona comunicació, i no s’hi acceptin la gelosia, el control, les faltes de respecte o la violències.

Recomanacions per abordar els temes de sexualitat a casa7-10

Entre les recomanacions per ajudar les famílies a abordar els temes més importants relacionats amb la salut sexual dels seus fills adolescents hi ha:

 • Iniciar converses de manera proactiva. Aprofita situacions quotidianes i fes-ho amb freqüència, adaptant el discurs a mesura que vagin creixent. El fet que no preguntin no vol dir que no tinguin dubtes. Abans d’intervenir, pot ser recomanable informar-se del que ja saben.
 • Tenir una actitud positiva davant la curiositat. No és tan important per a ells obtenir una resposta per a totes les preguntes com el fet de sentir que se’ls donen respostes, cosa que els motiva a animar-se a fer més preguntes en el futur. Una actitud defensiva o tallant pot fer-los pensar que el que han preguntat és un tema del qual no es pot parlar i podrien deixar de fer preguntes.
 • Acceptar limitacions. Aprendre a dir no ho sé i reconèixer les limitacions pròpies és important. Es pot reconèixer el desconeixement amb naturalitat i oferir-los fer una cerca conjunta. També es pot buscar suport en professionals com pediatres i sexòlegs quan calgui.
 • Escoltar de manera activa i no jutjar. No sancionis les opinions que expressin, i permet-los que desenvolupin la seva identitat sexual sense imposicions.
 • Educar en emocions i valors. L’educació sexual va més enllà de la prevenció de conductes de risc. Implica parlar sobre com relacionar-nos, el respecte, saber dir que no, respectar el no d’altres persones, rebutjar la violència, etc. Recorda que aquestes conductes i valors també s’aprenen a través de la imitació i, per tant, també s’educa en l’exemple.
 • Respectar la intimitat i promoure la confiança. Animar-los a debatre sobre sexe, dubtes o preocupacions, mostrant proximitat i agraïment per la seva confiança. Respectar la seva intimitat, tot oferint ajuda i mantenint un ambient obert i honest.
 • Donar-se permís com a pares per educar al màxim de bé possible, acceptant que cometre errors és part del procés i assumint-ne les conseqüències.

En resum, els adolescents exploren la seva sexualitat acompanyats de múltiples emocions i dubtes. Com a pares, és essencial estar al seu costat, mostrar-se empàtics i donar-los suport i orientació en aquesta nova etapa de descobriment.

 

A més, si ets assegurat d’Adeslas, recorda que tens disponible el nostre Servei d’Orientació Mèdica General, en el qual en pots obtenir més informació.

 

 

Referències:

1Salud sexual. Organització Mundial de la Salut (OMS). Consultat el febrer del 2024.

2Guía práctica Educación Integral en Sexualidad. Introducción: el Caso de la EIS. ¿Qué es la educación integral en sexualidad? UNESCO. Consultat el febrer del 2024.

3Educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? Organització Mundial de la Salut (OMS). Maig 2023.

4Educación sexual integral. ¿Por qué es importante hablar con los jóvenes sobre su sexualidad y salud sexual? Organització Mundial de la Salut (OMS). Maig 2023.

5Educación sexual integral ¿Cómo afecta la educación sexual a las relaciones de género? Organització Mundial de la Salut (OMS). Maig 2023.

6Salud sexual del adolescente. Medline Plus. Novembre 2023.

7¿Hablas de sexualidad con tus hijas e hijos? Guía de educación sexual para familias. Cuaderno para familias. Programa de prevención del embarazo adolescente. Federació de Planificació Familiar Estatal. Consultat el febrer del 2024.

8Pautas para abordar la educación sexual con tu hijo adolescente. Societat Valenciana de Pediatria (SVP). Novembre 2018.

9Educación sexual: cómo hablar sobre sexo con tu hijo adolescente. Mayo Clinic. Gener 2023.

10Hablemos de sexo. Associació Espanyola de Pediatria. En Familia AEP. Març 2014.