Com prevenir les caigudes en la gent gran

Publicat:
 •
Share

Familia
Prevención
Seniors

Descubre la importancia de prevenir las caídas en adultos mayores – Adeslas Salud y Bienestar

En aquest post parlarem sobre la importància de la prevenció de les caigudes en la gent gran, les causes que les propicien i quines són les millors estratègies per evitar-les.


Les persones d’edat avançada tenen més facilitat per caure. De fet, tres quartes parts de les caigudes es produeixen en persones de més de 65 anys, i són una de les causes principals de traumatisme. Generalment, una caiguda no posa en risc la vida, però pot causar fractures o lesions importants que suposin una minva de la qualitat de vida de la persona afectada, no tan sols per les conseqüències físiques, sinó també per les psíquiques i socials. A més, una persona que ja ha caigut té més probabilitats de tornar a patir una caiguda.1-5

Importància de la prevenció de les caigudes en la gent gran

Les caigudes són esdeveniments involuntaris en què la persona perd l’equilibri i el seu cos colpeja contra el terra o una altra estructura. Tot i que no acostumen a ser mortals, sovint presenten complicacions, com fractures o ferides importants que poden limitar els moviments o requerir una intervenció quirúrgica i, com a conseqüència, un deteriorament funcional i una pèrdua de confiança en ella mateixa de la persona afectada, cosa que pot influir en el fet que deixi de voler fer les seves activitats de lleure habituals.2-4

D’altra banda, la disminució de l’activitat durant el període de recuperació redueix la mobilitat i minva la força muscular i articular. Aquesta debilitat incrementa el risc de tornar a patir una caiguda.2

Les caigudes poden estar propiciades per factors externs, com una irregularitat en el terreny, o factors interns, com un malestar físic o un mareig. Quan una caiguda es produeix a causa d’un element extern no hi ha símptomes previs, mentre que quan es deu a algun factor físic pot anar precedida de símptomes com:2

 • Marejos
 • Palpitacions ràpides i irregulars

Factors de risc de caiguda en la gent gran2

Les caigudes de la gent gran sovint es deuen a una ensopegada o una pèrdua de l’equilibri a casa, en aixecar-se del sofà o del llit, a l’hora d’anar al lavabo o en pujar o baixar escales, especialment si fan moviments ràpids, si estan despistades o si hi ha riscos a l’entorn, com una mala il·luminació o un sòl irregular. A més d’aquests factors, les caigudes també poden estar propiciades per:

 • Problemes d’equilibri
 • Falta de visió
 • Poca sensibilitat, sobretot als peus
 • Escassa massa muscular
 • Deteriorament de les capacitats cognitives
 • Hipertensió arterial i problemes cardíacs
 • Medicaments que alteren la capacitat d’atenció, com ara analgèsics opiacis, antidepressius i ansiolítics, antihipertensius o diürètics

Estratègies per prevenir les caigudes en la gent gran1,2,4

Quan es tracta d’evitar les caigudes, en general, les condicions físiques de la persona són més importants que les característiques de l’entorn. Per ajudar a prevenir-les, es recomana tenir en compte les mesures següents:

 • Fes exercici sovint: combinar exercicis de força, de resistència i d’equilibri, com el taitxí, pot ajudar a millorar l’equilibri i a enfortir les cames.
 • Utilitza un calçat adequat: convé optar per sabates planes, amb una bona subjecció del peu i sola antilliscant.
 • Adapta’t als canvis de posició: incorpora’t a poc a poc per prevenir els marejos.
 • Fes la maniobra d’Epley: es tracta d’una maniobra simple que consisteix en moviments específics del cap que permeten evitar el vertigen postural i els marejos.
 • Revisa la medicació: comprova que els medicaments que prens no tenen efectes secundaris que augmentin el risc de caigudes.
 • Revisar periòdicament la vista: per confirmar que la graduació de les ulleres és l’adequada i que no hi ha afeccions visuals, com cataractes o glaucoma.
 • Visita un fisioterapeuta: aquests professionals poden ajudar la gent gran a mantenir una bona postura per caminar i ensenyar-los a fer servir els dispositius d’assistència, com ara bastons i caminadors.
 • Comprova que la casa està en bones condicions: verifica que la il·luminació és suficient, que el terra no rellisca, que les catifes estan ben subjectes o disposen d’una superfície antilliscant, que no hi ha cables elèctrics per terra a les zones de pas, etc.
 • Suplementa’t, si cal, amb vitamina D: aquesta vitamina contribueix a enfortir els ossos i les articulacions, i a evitar la pèrdua de massa muscular.
 • Consultar un metge: en cas de notar marejos, pèrdua de visió o irregularitats cardíaques.

 

A més, si ets assegurat d’Adeslas, recorda que tens disponible el nostre Servei d’Orientació Mèdica General, en el qual en pots obtenir més informació.

 

 

Referències:

1Prevención de caídas en ancianos. Clínica Universitat de Navarra. Consultat el juny del

2023.

2Caídas en personas mayores. Manual MSD. Abril 2021.

3Caídas en la población anciana española: incidencia, consecuencias y factores de riesgo. Elsevier. Desembre 2015.

4Caídas. OMS. Abril 2021.

5Síndrome post-caída en adultos mayores operados de fractura de caderas. Scielo. Setembre 2020.