Assegurances de la llar
Els conceptes principals de l’assegurança de llar

seguro de hogar

Sabem que les assegurances de vegades fan servir termes molts tècnics o poc entenedors. Per això t’expliquem els punts importants per contractar una assegurança de llar o resoldre dubtes sobre l’assegurança.

Quina és la diferència entre continent i contingut?

El continent són tots aquells elements que defineixen i formen l’habitatge buit i les dependències annexes (ciments, terra, murs, parets, sostres, cobertes, sanitaris, portes, finestres, persianes, tendals, instal·lacions elèctriques, instal·lacions d’aigua, etc.).

D’altra banda, el contingut es refereix al mobiliari i a la resta d’objectes assegurats a la pòlissa.

Regla fàcil de recordar: imagina que poses l’habitatge sobre el palmell de la mà i el capgires, tot el que no cau és continent.

Segons el que tinguis a l’habitatge, hauràs d’assegurar l’un o l’altre. Per exemple, si l’habitatge és de lloguer i no hi ha cap moble teu, et podràs estalviar assegurar el contingut.

Què són els danys estètics?

Els danys estètics són aquells que afecten les característiques estètiques originals d’un habitatge i són ocasionats de manera indirecta per un sinistre o a conseqüència de la reparació.

Les pòlisses de llar tenen l’opció de contractar una garantia per cobrir aquests desperfectes a les instal·lacions fixes en cas de sinistre, de manera que, si per exemple cal trencar rajoles a la cambra de bany i no n’hi ha d’iguals, es poden canviar totes les rajoles (limitat a la mateixa estança i fins a l’import estipulat a la garantia).

Què és una infraassegurança?

Parlem d’infraassegurança quan s’assegura alguna cosa per un import inferior al seu valor real.

En els casos en què es dona infraassegurança, a l’hora d’atendre un sinistre s’indemnitza aplicant una regla proporcional. Aquesta regla té la fórmula següent:

Indemnització = capital assegurat x import dels danys / valor dels objectes assegurats.

També es pot donar el cas contrari, és a dir, que assegurem una mica per sobre del valor real, cosa que es coneix com a sobreassegurança. En aquests casos, s’indemnitza pel valor real del que s’ha assegurat i no per l’import que consta a la pòlissa, ja que hi hauria un enriquiment il·lícit per part de l’assegurat.

Ara que ja tens més clars aquests conceptes, pots veure tot el que t’ofereixen les nostres assegurances per a casa teva aquí

Et podria interessar

consejos para un hogar seguro

Consells per millorar la seguretat de casa teva

T’oferim alguns consells per cuidar casa teva i els teus.

Electrodomésticos cubiertos segur hogar

Quins electrodomèstics cobreix l’assegurança de llar?

Coneix en quin casos els electrodomèstics estan coberts per l’assegurança de llar.

Fuga de agua hogar

Coneix com cal actuar en cas d’una fuita d’aigua a casa

Segueix aquests consells per evitar danys en cas de fuita.

Filtraciones hogar

Quins danys per fenòmens meteorològics cobreix l’assegurança?

Coneix quin tipus de filtracions estan cobertes a l’assegurança de llar.