Alcohol i embaràs: coneixes el trastorn de l’espectre alcohòlic fetal?

Publicat:
Share

Salud Práctica
Alcohol
Embarazo

Descobreix què és el trastorn de l’espectre alcohòlic fetal i les seves conseqüències Adeslas Salut i Benestar

En aquest post explicarem què són els trastorns de l’espectre alcohòlic fetal o TEAF, les conseqüències que té sobre la salut i com es diagnostica, es tracta i es prevé.


Amb motiu del Dia Mundial sense Alcohol parlarem sobre com el consum d’alcohol afecta el fetus durant l’embaràs. L’alcohol travessa ràpidament la placenta, per la qual cosa, quan una dona embarassa beu, el fetus presenta una concentració d’alcohol semblant o superior a la de la mare. El consum d’alcohol durant l’embaràs pot causar danys permanents i molt diversos en el fetus, que, en conjunt, s’anomenen trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF). Les seqüeles d’aquests danys poden ser físiques, mentals, cognitives i conductuals, i afecten la persona de per vida.1-3

Què són els trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)?

Els trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) comprenen una àmplia varietat d’alteracions físiques, mentals, cognitives i conductuals que poden patir els nadons que han estat exposats a l’alcohol, fins i tot a quantitat mínimes, durant la gestació. Aquest trastorn és més freqüent en infants adoptats a països de l’est d’Europa, en què el consum d’alcohol és habitual, fins i tot durant l’embaràs.1-4

Entre els TEAF es diferencien diverses afeccions o subtipus clínics:3,4

 • Síndrome alcohòlica fetal (SAF) completa: n’és el tipus més greu i que inclou més manifestacions. Les persones afectades presenten les característiques facials i físiques següents:
  • Llavi superior fi
  • Absència del solc a l’àrea subnasal (solc nasolabial), que és llisa
  • Fissures de les parpelles reduïdes
  • Perímetre cranial petit
  • Endarreriment en el creixement (pes i talla)
  • Anomalies en l’estructura anatòmica del sistema nerviós
  • Convulsions no febrils recurrents
  • Deficiències cognitives i de l’aprenentatge
  • Alteracions de la conducta
 • SAF parcial: s’observen els trets facials esmentats a la SAF completa i alteracions cognitives o conductuals, però no presenten totes les característiques de la SAF completa.
 • Trastorn del neurodesenvolupament relacionat amb l’alcohol (ARND, per les sigles en anglès): les persones afectades no presenten els trets facials típics ni alteracions físiques, però sí que mostren deficiències cognitives i alteracions conductuals.
 • Malformacions congènites associades amb l’alcohol (ARBD, per les sigles en anglès): algunes malformacions congènites es poden atribuir directament a l’exposició a l’alcohol prenatal.

Conseqüències del trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)1,3,4

L’exposició prenatal a l’alcohol pot tenir conseqüències molt variades i d’intensitat variable, com, per exemple:

 • Alteracions conductuals: agressivitat, impulsivitat, irritabilitat, dificultats per socialitzar i controlar les emocions, conductes sexuals inapropiades
 • Alteracions cognitives i psicològiques: problemes d’aprenentatge, dèficits de memòria, dificultats de comprensió, organització i planificació, mala coordinació visoespacial, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
 • Dificultats motores: dificultats en l’escriptura o el dibuix, problemes d’equilibri, falta de destresa
 • Convulsions i tremolors
 • Problemes de vista i audició
 • Trastorns del son
 • Problemes cardíacs i renals
 • Alteracions òssies i articulars
 • Falta o excés de sensibilitat amb els sorolls o el dolor

A més, les persones amb TEAF solen ser fàcilment manipulables. Això, juntament amb els problemes de conducta esmentats anteriorment, fa que siguin més propensos al fracàs escolar, els hàbits tòxics o addiccions, l’exclusió social i laboral i a veure’s embolicats en situacions de delinqüència i de conducta inapropiada.

Diagnòstic i tractament dels trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)1,3,4

Per diagnosticar un TEAF cal analitzar la història clínica del pacient i fer una exploració física i una avaluació neurocognitiva i conductual. És recomanable que aquest procés el porti a terme un equip multidisciplinari.

Un dels problemes principals del TEAF és la manca de diagnòstic, a causa de la variabilitat dels símptomes, la falta d’especialistes en aquest tipus de trastorns i l’absència d’uns criteris diagnòstics acceptats universalment. De vegades, es confon amb altres trastorns, com el TDAH o els trastorns de l’espectre autista (TEA).

Pel que fa al tractament dels TEAF, si bé els danys causats per l’exposició prenatal a l’alcohol són irreversibles, una intervenció precoç pot millorar el desenvolupament neurològic i evitar problemes posteriors. L’abordatge ha de ser multidisciplinari i basat en el tractament neuropsicològic, amb programes conductuals i educatius que ajudin a millorar les deficiències i a optimitzar l’ambient familiar, escolar i laboral. També es pot combinar amb un tractament farmacològic. La implicació i la participació de la família en el tractament és molt important per millorar l’evolució del pacient i, en la majoria dels casos, també cal una intervenció a l’escola.

Efectes de l’alcohol durant l’embaràs3

El consum d’alcohol durant l’embaràs, fins i tot en quantitats mínimes, pot tenir greus conseqüències per al fetus. De fet, l’alcohol es considera la primera causa no genètica i prevenible de discapacitat intel·lectual als països occidentals.

A més dels trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF), l’alcohol pot causar:

 • Avortament espontani o mort fetal
 • Part prematur
 • Pes baix en néixer
 • Endarreriment del creixement intrauterí
 • Dèficits en el desenvolupament del fetus

Com es pot prevenir el trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)?2,4

El TEAF només afecta persones que s’han vist exposades a l’alcohol durant el desenvolupament al ventre matern, per la qual cosa és totalment prevenible, simplement evitant consumir alcohol durant la gestació, i fins i tot abans, durant el període en què s’intenta aconseguir un embaràs.

No hi ha una quantitat segura de consum d’alcohol durant l’embaràs i és important que la població en sigui conscient.

Des de les institucions es poden seguir algunes estratègies per reduir el consum d’alcohol de les dones gestants, com, per exemple:

 • Analitzar la prevalença del consum d’alcohol durant l’embaràs i implementar mètodes per a la seva detecció.
 • Desenvolupar programes preventius i de conscienciació de la població que afavoreixin entorns més saludables per a les dones embarassades des del punt de vista familiar i social.

 

A més, si ets assegurat d’Adeslas, recorda que tens disponible el Pla d’embaràs, en el qual en pots obtenir més informació.

 

 

Referències:

1Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF). Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Gener 2023.

2Prevención del consumo de alcohol en el embarazo. Ministeri de Sanitat. Setembre 2023.

3Informe sobre alcohol, embarazo y trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Ministeri de Sanitat. Novembre 2021.

4Perfil neurocognitivo y conductual del trastorno del espectro alcohólico fetal. Anales de Pediatría. Març 2021.